EPB in cijfers

Het VEA maakt jaarlijks een uitgebreid rapport op met een overzicht van een aantal kerncijfers en analyses over de energieprestatieregelgeving.

Het cijferrapport 2006-2018 (pdf, 22 februari 2018) toont aan dat de Vlaming vooruitziend is en dat de bouwsector voorloopt op de Europese doelstelling om vanaf 2021 nog enkel BEN te bouwen. De ingediende aangiftes voor vergunningsaanvragen van nieuwe eengezinswoningen behalen vandaag immers al gemiddeld E30. Meer dan de helft van de ingediende aangiften van aanvraagjaar 2016 voldoet al aan BEN. Nog niet alle aangiften van aanvraagjaar 2016 zijn binnen, maar de trend is duidelijk.

Het rapport gaat uitgebreid in op de maatregelen die zijn toegepast om de bereikte energieprestatie te behalen en op de geometrische karakteristieken van woongebouwen. De belangrijkste vaststellingen:

Aspect

Vaststelling

# verslaggevers Bijna 11% van de verslaggevers zorgt voor 2/3de van het totaal aantal ingediende aangiften.

Hernieuwbare Energie

 • 87% van de bouwheren kiest bij woningbouw voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% strengere E-peileis.
 • > 60% van wie hernieuwbare energie toepast doet dat louter met PV-panelen. 19% kiest voor een combinatie van warmtepomp en PV-panelen en 4 % kiest ervoor om enkel een warmtepomp in te zetten. De andere combinaties van hernieuwbare energietechnieken komen weinig voor. Het aandeel aangiften waarbij enkel een zonneboiler is toegepast daalt voor het eerst, van 12% voor aanvragen in 2015 naar 2% voor aanvragen in 2016.  
 • PV is de meest populaire hernieuwbare energietechniek: in 85% van alle nieuwe woongebouwen plaatst men zonnepanelen.

# Luchtdichtheidstesten

 • 2006: 1 op 40 woningen
 • Vanaf 2013: 6 op 10 woningen
 • Voor aangiften met aanvraagjaar 2016: in 87% van de eengezinswoningen werd de luchtdichtheid gemeten en in 80% van de appartementen.

Ventilatiesystemen

Nieuw opgenomen in het rapport

Handhaving

99% van de nieuwbouw voldoet aan het opgelegde E-peil

Isolatiegraad:

 • Muren
 • Daken
 • Vloeren

Evolutie 2006-2016

 • +50%
 • +29%
 • +30%

Geldig voor alle aanvragen