EPB in cijfers

Het VEA maakt jaarlijks een uitgebreid rapport op met een overzicht van een aantal kerncijfers en analyses over de energieprestatieregelgeving.

Het EPB-cijferrapport 2006-2018 (pdf, 21 februari 2019) toont aan dat de Vlaming vooruitziend is en dat de bouwsector voorloopt op de Europese doelstelling om vanaf 2021 nog enkel BEN te bouwen. 60% van de ingediende aangiften van aanvraagjaar 2017 voldoet al aan BEN. Nog niet alle aangiften van aanvraagjaar 2017 zijn binnen, maar de trend is duidelijk.

Het rapport gaat uitgebreid in op de maatregelen die zijn toegepast om de bereikte energieprestatie te behalen en op de geometrische karakteristieken van woongebouwen. De belangrijkste vaststellingen:

Aspect

Vaststelling

# verslaggevers Een kleine groep verslaggevers (12%) zorgt voor meer dan 2/3 van het totaal aantal ingediende aangiften.

Hernieuwbare Energie

 • 80% van de bouwheren kiest bij woningbouw voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% strengere E-peileis.
 • PV is de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie: in 74% van de woongebouwen plaatste men voor aanvraagjaar 2016 PV-panelen. 55% zet énkel PV in en 19% past een combinatie toe van PV en een andere techniek (warmtepomp, zonneboiler).  In nieuwe eengezinswoningen past 86% PV toe.
 • In 1/5 woongebouwen plaatst men een warmtepomp: in bijna 1 op 4 (23%) eengezinswoningen (doorgaans in combinatie met PV) en in 11% van de appartementsgebouwen.
 • De zonneboiler kent voorlopig een terugval naar een kleine 5%.   

# Luchtdichtheidstesten

 • 2006: 1 op 40 woningen
 • Vanaf 2013: 6 op 10 woningen
 • Voor aangiften met aanvraagjaar 2016: in 86% van de eengezinswoningen werd de luchtdichtheid gemeten en in 90% van de appartementen. Voor het eerst wordt de luchtdichtheidstest procentueel meer toegepast in appartementsgebouwen dan in de eengezinswoningen.

Ventilatiesystemen

(wordt aangevuld in een uitgebreid cijferrapport tegen eind april 2019)

Handhaving

99% van de nieuwbouw voldoet aan het opgelegde E-peil

Isolatiegraad:

 • Muren
 • Daken
 • Vloeren

Evolutie 2006-2016 (krijgt een update tegen eind april 2019):

 • +50%
 • +29%
 • +30%

Geldig voor alle aanvragen