Wat bij niet voldoen aan de installatie-eisen?

De regelgeving legt administratieve sancties op, als de installatie niet voldoet aan de installatie-eisen.

Het boetebedrag (bij ketels, warmtepompen en ijswatersystemen) is afhankelijk van de netto vloeroppervlakte die vermeld is in de EPB-aangifte. Die oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle ruimten waarin minstens één afgifte-element of inblaasmond van lucht aangesloten is op de betreffende installatie.

Die boete wordt beperkt door een  maximum, dat bepaald wordt door de vloeroppervlakte van de uitbreiding of verbouwing.

Published on: 
28-02-2019