Wat bij niet voldoen aan de installatie-eisen?

De regelgeving legt administratieve sancties op, als de installatie niet voldoet aan de installatie-eisen.

Het boetebedrag (bij ketels, warmtepompen en ijswatersystemen) is afhankelijk van de netto vloeroppervlakte die vermeld is in de EPB-aangifte. Die oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle ruimten waarin minstens één afgifte-element of inblaasmond van lucht aangesloten is op de betreffende installatie.

Die boete wordt beperkt door een  maximum, dat bepaald wordt door de vloeroppervlakte van de uitbreiding of verbouwing.