Niet voldoen aan de U-of R-waarden en uitzonderingen

Als de U-waarde van een scheidingsconstructie hoger is dan de vastgelegde Umax-eis, is er niet voldaan aan deze eis. Het niet voldoen aan de Umax-eis resulteert in een boete voor de afwijking van de U-waarde.

Let op: per EPB-eenheid is ten hoogste 2% van de totale oppervlakte van de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak (vak 1 uit bijlage VII van het Energiebesluit) waaraan eisen gesteld worden, vrijgesteld van boetes. Na-geïsoleerde constructiedelen komen voor deze regeling niet in aanmerking, zij staan immers in vak 4.

Let op: voor de berekening van het S-peil moet u voor bouwaanvragen vanaf 2018 ook de gemeenschappelijke scheidingsconstructies ('gemene muren') invoeren. In het geval van een smal perceel (< 6m)  bestaat een vrijstelling om te voldoen aan de Umax-eis. De vrijstelling geldt enkel als er al een bestaande gemeenschappelijke muur is (waar al dan niet een nieuwe muur wordt voorgezet) en geldt dus niet voor nieuwe gemene muren. U kunt deze vrijstelling sinds de versie 9.5.1 correct invoeren in de EPB-software.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
27-02-2019