Waarom maximale U- en minimale R-waarden?

EPB legt maximale U-waarden op aan constructiedelen waarlangs warmte kan ontsnappen:  buitenmuren, daken, vloeren, vensters, deuren ... Voor andere scheidingsconstructies (in contact met de grond) gelden minimale R-waarden. Vanaf 2016 worden enkel nog U-waarden opgelegd, geen R-waarden.

Om te komen tot energiezuinige gebouwen is het isoleren van de gebouwschil cruciaal:

  • door goed te isoleren dringen we de energiebehoefte terug;
  • de schil is moeilijker te vervangen dan bijvoorbeeld de installaties.

Van 2010 tot 2016 verstrengden de maximale U-waarden trapsgewijs (om de twee jaar) om beter isoleren te stimuleren. 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
29-04-2020