Ontwerptips: kwaliteitsvol ventileren

Het systeem moet niet enkel aanwezig zijn, het moet ook kwalitatief zijn. Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch gerenoveerde wooneenheden met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016 moet de aangifteplichtige dan ook de nodige aandacht besteden aan het 'kwaliteitskader ventilatie'.

EPB verplicht de opmaak van twee documenten: een ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag. Daarvoor heeft de aangifteplichtige een 'ventilatieverslaggever’ nodig. Hij stelt die best aan, tegelijk met de architect en met de verslaggever. De ventilatieverslaggever kan EPB-verslaggever zijn, maar ook een andere persoon.  Een kwaliteitsorganisatie gaat na of de kwaliteit effectief behaald is.