Voorbeeld: nieuwe verkaveling

Een projectontwikkelaar bouwt in dezelfde straat 2 gebouwblokken met 4 eengezinswoningen per blok. Alle woningen werden vergund in dezelfde stedenbouwkundige vergunning en liggen elk op een apart perceel.

plan woningen in een nieuwe verkaveling

Projecten

Er is sprake van 2 vrijstaande gebouwblokken die grenzen aan dezelfde straat. De verslaggever heeft de keuze om

  • beide gebouwblokken in hetzelfde project onder te brengen;
  • of voor iedere gebouwblok een apart project aan te maken;
  • ofvoor iedere woning een apart project aan te maken want de woningen functioneren onafhankelijk.

In dit voorbeeld wordt aangenomen dat beide gebouwblokken in hetzelfde project zitten.

Gebouwen

De verschillende woningen hebben dezelfde aard van werk, namelijk ‘nieuwbouw’ en ze grenzen ook fysiek aan elkaar. Maar iedere woning functioneert onafhankelijk en vormt dus een apart gebouw. Het project bevat dus 8 gebouwen.

EPB-eenheden

Elk gebouw bevat 1 EPB-eenheid met bestemmingresidentieel’.

K-volumes

Een K-peil kan zich niet over meerdere gebouwen uitstrekken. Per gebouw is er dus 1 K-peil.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/03/2017

Published on: 
14-05-2018