Voorbeeld: uitbreiding van een appartementsblok

Hier wordt het begrip ‘onafhankelijkheid van gebouwen’ geïllustreerd. Er wordt verder niet ingegaan op de indeling in projecten, EPB-eenheden of K-volumes.

Aan een bestaand appartementsblok wordt een uitbreiding (groter dan 800 m³) gebouwd waardoor enkele appartementen groter worden. Het bestaande deel wordt gerenoveerd.

renovatie appartementsgebouw met grote uitbreiding (meer dan 800m3)Op het eerste zicht heeft men hier 2 gebouwen : nieuwbouw (voor de uitbreiding groter dan 800 m³) en renovatie. De wooneenheden (de appartementen) zijn deels gelegen in de nieuwbouw en deels in de renovatie. In zulke gevallen kan het verdedigbaar zijn om de wooneenheden dezelfde aard van werken toe te kennen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/03/2017

Published on: 
04-05-2020