Voorbeeld: vernieuwen van de gevel

1 of meerdere gevels van een eengezinswoning worden vernieuwd. De technische installaties blijven behouden. Er worden 2 varianten besproken.

Variant 1

3D-beeld van een open bebouwing waarbij de voorgevel vervangen wordtDe voorgevel van een open bebouwing wordt vernieuwd (oranje). Bij de voorgevel wordt het buitenspouwblad afgebroken en een isolatielaag met gevelafwerking tegen het bestaande binnenspouwblad geplaatst.

Het bestaand beschermde volume na de verbouwing is niet gewijzigd of kleiner dan voor de verbouwing maar er worden schildelen afgebroken en herbouwd. Aangezien de binnenstructuur (vloeren, binnenmuren, … ), de overige gevels en het dak volledig worden behouden, is er geen herbouwd volume en is er dus geen sprake van een gedeeltelijke of volledige herbouw.

In het verlengde is dus ook geen sprake van een gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid of een gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³. De correcte werkzaamheid is ‘verbouwing’ en er wordt 1 gebouw ‘renovatie’ aangemaakt.

Variant 2

3D-beeld van en open bebouwing waarbij dak, voor- en achtergevel vernieuwd wordtHet dak en de voor- en achtergevel van een open bebouwing worden vernieuwd (oranje). Bij de voor- en achtergevel wordt het buitenspouwblad afgebroken en een isolatielaag met gevelafwerking tegen het bestaande binnenspouwblad geplaatst. Het dak wordt volledig vervangen (kepers, dakbedekking, … ).

Analoog aan variant 1. Aangezien de binnenstructuur (vloeren, binnenmuren, … ) en de zijgevels volledig worden behouden, is er  geen sprake van een herbouwd volume. De correcte werkzaamheid is ‘verbouwing’ en er wordt 1 gebouw ‘renovatie’ aangemaakt. 

Variant 3

Een rijwoning wordt herbouwd met behoud van de beschermde voorgevel.

Dergelijke projecten vallen niet onder renovaties maar onder herbouw en leiden tot de nieuwbouweisen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/03/2017

Published on: 
04-05-2020