EPB-plichtig? Toepassing en eisen

Op deze pagina kunt u nagaan in welke situaties wordt verwacht dat u de EPB-regelgeving naleeft (dus uw project EPB-plichtig is) en wanneer u bent vrijgesteld.

U kunt hier ook nagaan aan welke EPB-eisen u moet voldoen. Welke specifieke eisen gelden, hangt af van de datum van uw bouwaanvraag en van de aard van de werken. Dat laatste vindt u onder 'Indeling gebouw'.

Wilt u snel de EPB-eisen kennen voor uw project? Gebruik dan de EPB-wegwijzer.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
19-11-2018