Energiebesluit en bijlagen

Inhoud Energiebesluit

Het Energiebesluit geeft uitvoering aan:

  • de methode waarmee de energieprestatie wordt berekend
  • de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen
  • de bepaling van de gebouwen of werkzaamheden waarvoor uitzondering, afwijking of vrijstelling van een of meer eisen mogelijk is
  • de invoeringsdatum van de energieprestatieregelgeving

De bijlagen bij het Energiebesluit leggen berekeningsmethodes vast, evenals eisen voor bepaalde onderdelen zoals bijvoorbeeld hygiënische ventilatie.

Wijzigingen Energiebesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van …

Publicatie in Belgisch Staatsblad

Link naar Vlaamse codex

Meer info over wijzigingen

09/10/2020 28/10/2020 Besluit Nieuwsbrief november 2020
30/11/2018 27/12/2018 Besluit Nieuwsbrief december 2018

13/01/2017

23/02/2017

Besluit

 

18/12/2015

28/12/2015

Besluit

 

04/04/2014

08/05/2014

Besluit

meer info (pdf)

29/11/2013

28/01/2014

Besluit

 

19/07/2013

08/10/2013

Besluit

 

28/09/2012

16/11/2012

Besluit

 

20/05/2011

29/08/2011

Besluit

meer info (pdf)

Overzicht van de bijlagen

Nummer

Titel

Bijlage I - IV

Niet gerelateerd aan EPB

Bijlage V

Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van residentiële eenheden (EPW)

Bijlage VI

Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van niet-residentiële eenheden (EPU/EPN)

Bijlage VII

Maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-waarden

Bijlage VIII

Behandeling van bouwknopen

Bijlage IX

Ventilatievoorzieningen in woongebouwen

Bijlage X

Ventilatievoorzieningen in niet-residentiële gebouwen: bepalingsmethode en eisen

Bijlage XI

Niet gerelateerd aan EPB

Bijlage XII

Systeemeisen

Bijlage XIII

Bepalingsmethode S-peil

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
23-12-2020