Automatische updates

Sinds de versie 9.5.1 worden nieuwe versies van de software verspreid via automatische updates. Ook de EPBD-gegevens uit de productgegevensdatabank krijgen automatisch een update. Dit betekent dat u de nieuwe versie van software niet handmatig moet installeren. Door deze werkwijze kunnen bugs sneller opgelost worden.

Let op: voorlopig worden enkel fixreleases bezorgd via automatische updates. Het is in de software nog niet mogelijk om grote publieke releases op deze manier aan te leveren. Voor de grote releases moet u de nieuwe versie installeren via het installatiebestand. In één van de volgende versies zal het mogelijk zijn om ook de grote publieke release via automatische update te installeren.

Functie 'automatische update' inschakelen

Schakel in de huidige softwareversie de functie ‘automatische update’ in. We raden aan om dit te doen, omdat u epbs- en epba-bestanden enkel kunt indienen met de laatste update.

Deze figuur toont stap 2 van het stappenplan om automatische updates in te stellen.

1. Ga hiervoor naar het menu ‘EPB-software’ en kies voor ‘Configuratie van de software’.

2. Vink op het tabblad ‘automatische updates’ aan dat u de updates wil activeren.

Deze figuur toont stap 3 en 4 van het stappenplan om automatische updates in te stellen.

3. Test de verbinding met de 'update server'. Als hier een groen vinkje staat, is deze verbinding OK. Druk op 'OK' en start de software opnieuw op.

4. Als hier een rood kruis staat, is de verbinding niet OK. Raadpleeg de helpdesk-pagina voor meer info.

Let op: als u handmatig een nieuwe versie van de software installeert, moet u bovenstaande stappen opnieuw doorlopen.

Automatische update uitvoeren

Zodra een nieuwe versie van de software/EPBD-gegevens beschikbaar is, zal u hiervan melding krijgen bij het opstarten van de software. De enige voorwaarde is dat u met het internet verbonden bent. We raden aan om deze automatische update onmiddellijk te accepteren. Het zal vanaf dan niet meer mogelijk zijn om epbs- en epba-bestanden uit een vorige softwareversie in te dienen op de energieprestatiedatabank.

Deze figuur toont stap 1 van het stappenplan om automatische updates uit te voeren. 1. Bij het openen van de software verschijnt de vraag 'Wilt u de update uitvoeren?'
Antwoord hier 'ja' op om de update te starten.
Deze figuur toont stap 2 van het stappenplan om automatische updates uit te voeren.

2. Als de update geslaagd is, zal een boodschap verschijnen en de software zal geopend worden. 

3. Herstart vervolgens de software nog één keer.

Deze figuur toont stap 4 van het stappenplan om automatische updates uit te voeren. 4. De update is rond als u linksboven in de software het nieuwe versienummer ziet verschijnen.

Als u problemen heeft tijdens het uitvoeren van de automatische update, die u niet kan terugvinden op deze helpdesk-pagina, contacteer ons dan.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/12