EPBD-gegevens

Geldigheidstermijn EPBD-producten

De erkenningen binnen de EPBD-databank beschikken over een geldigheidsperiode. De producten uit de EPBD-databank mogen gebruikt worden bij de ingave van een project in de EPB-software, als de geldigheidsperiode van het product overlapt met de volgende periode: 3 weken voor de datum van de vergunningsaanvraag tot de indiendatum van de EPB-aangifte.

Op het schema hieronder mogen de producten met erkenningsperiode in het groen gebruikt worden in de EPB-berekeningen van het project. De producten met een erkenningsperiode in het rood mogen niet gebruikt worden in het project.

Geldigheidsperiode EPBD-gegevens

Wanneer u in de software een product gebruikt dat niet geldig is voor het project krijgt u daarvan een melding op het dashboard. U dient voor het project producten te kiezen die over een vergunning beschikken die geldig is voor het project.

Dit is een screenshot uit de software over productgegevens uit de EPBD-databank

Bij het selecteren van een materiaal uit de EPBD-databank staan de materialen die voor het project niet geldig zijn in het rood aangeduid.

afbeelding lijst waarbij een aantal gegevens in het 'rood' afgebeeld staan

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/12