Constructies groeperen

U mag constructiedelen enkel groeperen indien zij identiek dezelfde eigenschappen hebben (oriëntatie, vulpaneel, roosters,...).

Als u constructies groepeert met verschillende eigenschappen, dan zal de software automatisch de eigenschappen van de eerste constructie overnemen voor alle andere constructies. Als u de constructies daarna opnieuw degroepeert, zullen de overgenomen eigenschappen blijven staan. 

Tip: Om fouten te vermijden, gaat u best voorzichtig om met groeperen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/12