Invoer gedeelde/gemengde opwekker vanaf 2017

Algemeen

schermafbeelding start van het invoeren van een gedeelde of gemengde opwekker in de software Voor projecten aangevraagd vanaf 1 januari 2017 is de berekening van de preferente fractie veranderd. Hiervoor is de knoop 'Gemengde/gedeelde opwekker' toegevoegd aan de software. Een opwekker kan gemengd, gedeeld of beide zijn:
 • gemengde opwekker: een opwekker die meerdere functies (sanitair warm water, ruimteverwarming, bevochtiging, koeling) bedient;
 • gedeelde opwekker: een opwekker die meerdere EPB-eenheden bedient.

Elke fysieke opwekker die gemengd en/of gedeeld is, geeft u in onder de knoop 'Gemengde/gedeelde opwekker'.

Uitzondering: een opwekker die een combilussysteem bedient moet u niet ingeven als 'Gemengde/gedeelde opwekker'. U geeft die rechtstreeks in bij het combilusssyteem.

Een gemengde/gedeelde opwekker aanmaken

Schermafbeelding eerste stap

1. Maak de knoop ‘Gemengde/gedeelde’ opwekker actief door die aan te vinken bij de knoop ‘Gedeelde systemen’.

schermafbeelding tweede stap

2. Onder de knoop ‘Gemengde/gedeelde opwekker’ maakt u een nieuwe gemengde/gedeelde opwekker aan via de knop met het ‘+’-teken.

Tip: u kunt een gemengde/gedeelde opwekker dupliceren met de knop naast het ‘+’-teken.

schermafbeelding derde stap

3. Geef bij elke gemengde/gedeelde opwekker aan welke functies deze bedient door de tabbladen aan te vinken. In de schermafbeelding hiernaast staat de opwekker in voor ruimteverwarming en sanitair warm water.

Let op:  u moet voor elke fysieke opwekker een aparte gemengde/gedeelde opwekker aanmaken. Bijvoorbeeld:

 • in een appartementsgebouw wordt in elk van de 6 appartementen een aparte combiketel gebruikt. In dit geval maakt u voor elk van deze ketels een aparte gemengde/gedeelde opwekker aan, ook als deze ketels identiek zijn. U koppelt elke opwekker aan één eenheid.
 • In een appartementsgebouw worden alle 6 appartementen bediend door eenzelfde centraal opgestelde ketel. In dit geval maakt u één gemengde/gedeelde opwekker aan.

Bibliotheek

schermafbeelding bibliotheek

Voor de opwekkers is een extra bibliotheekelement aangemaakt. Dit bibliotheekelement kunt u importeren in het project.

Let op : u dient het bibliotheek-element eerst aan te maken in de bibliotheek.

Linken van gemengde opwekkers

Een opwekker die alleen gemengd is en niet gedeeld, kunt u rechtstreeks aan de bediende energiesectoren en functies koppelen:

schermafbeelding voor ruimteverwarming

Als de opwekker instaat voor ruimteverwarming:

 • selecteer bij ‘soort verwarming’ de optie ‘Centrale verwarming
 • selecteer bij ‘Type opwekker’ de optie ‘Gemengde/gedeelde opwekker’
 • Bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’ kan u dan de juiste opwekker selecteren. Hier kunnen alleen opwekkers geselecteerd worden waar het tabblad ‘ruimteverwarming’ werd aangevinkt
schermafbeelding voor warm tapwater

Als de opwekker instaat voor warm tapwater:

 • selecteer bij ‘Soort SWW’ de optie ‘Lokaal SWW
 • selecteer bij ‘Type opwekker’ de optie ‘Gemengde/gedeelde opwekker’
 • bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’ kan u dan de juiste opwekker selecteren. Hier kunnen alleen opwekkers geselecteerd worden waar het tabblad ‘SWW’ werd aangevinkt
schermafbeelding voor koeling

Als de opwekker instaat voor koeling:

 • selecteer bij ‘Soort Koeling’ de optie ‘Centrale koeling’
 • selecteer bij ‘Type opwekker’ de optie ‘Gemengde/gedeelde opwekker’
 • bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’ kan u dan de juiste opwekker selecteren. Hier kunnen alleen opwekkers geselecteerd worden waar het tabblad ‘Koeling’ werd aangevinkt

Opmerking: een gemengde/gedeelde opwekker kan voor koeling alleen gekoppeld worden aan een EPN-eenheid. Wanneer koeling wordt toegepast in een EPW-eenheid, moeten u geen gegevens van de opwekker ingeven. Zie ook het deel koelsystemen voor meer informatie.

schermafbeelding voor bevochtiging

Als de opwekker instaat voor bevochtiging:

 • selecteer bij ‘Soort bevochtiging’ de optie ‘Centrale bevochtiging'
 • selecteer bij ‘Type opwekker’ de optie ‘Gemengde/gedeelde opwekker’
 • bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’ kunt u de juiste opwekker selecteren. Hier kunnen alleen opwekkers geselecteerd worden waar het tabblad ‘bevochtiging’ werd aangevinkt

Opmerking: een gemengde/gedeelde opwekker kan voor bevochtiging alleen gekoppeld worden aan een EPN-eenheid.

Linken van gedeelde opwekkers

Wanneer de opwekker gedeeld is, moet u deze eerst koppelen aan één of meerdere gedeelde systemen. Hierbij maakt het niet uit of de opwekker gemengd is of niet.

schermafbeelding koppelen van gedeelde opwekkers, stap 1.

1. Geef onder de knoop ‘Gedeelde systemen’ aan welke gedeelde systemen er in het project gebruikt worden.

schermafbeelding koppelen van gedeelde opwekkers, stap 2

2. Koppel elk van de aangemaakte gedeelde systemen aan de gemengde/gedeelde opwekker(s) die dit systeem bedienen.  

 

3. Koppel de aangesloten EPB-eenheden aan de gedeelde systemen:

schermafbeelding koppelen van gedeelde opwekkers, stap 3 (gedeelde systemen ruimteverwarming)

Als de EPB-eenheid aangesloten is op een gedeeld systeem voor ruimteverwarming :

 • selecteer bij ‘soort verwarming’ de optie ‘gedeelde coll./centr. Verwarming (meerdere ES’n)’
 • selecteer het gedeelde systeem bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’
schermafbeelding koppelen van gedeelde opwekkers, stap 3 (gedeeld systeem sanitair warm water)

Als de EPB-eenheid aangesloten is op een gedeeld systeem voor sanitair warm water :

 • selecteer bij ‘Soort SWW’ de optie ‘Gedeelde SWW (meerdere ES’n)’
 • selecteer het gedeelde systeem bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’
schermafbeelding koppelen van gedeelde opwekkers, stap 3 (gedeeld systeem koeling)

Als de opwekker instaat voor koeling:

 • selecteer bij ‘Soort Koeling’ de optie ‘Gedeelde centrale koeling (meerdere ES)’
 • selecteer het gedeelde systeem bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’

Opmerking: een gedeeld systeem voor koeling kan alleen gekoppeld worden aan een EPN-eenheid.

schermafbeelding koppelen van gedeelde opwekkers, stap 3 (gedeeld systeem bevochtiging)

Als de opwekker instaat voor bevochtiging:

 • selecteer bij ‘Soort bevochtiging’ de optie ‘Gedeelde centrale bevochtiging (meerdere ES)’
 • selecteer het gedeelde systeem bij ‘Keuze van het gedeelde/gemengde systeem/opwekker’

Opmerking: een gedeeld systeem voor bevochtiging kan alleen gekoppeld worden aan een EPN-eenheid.

Geldig voor aanvragen van 01/01/17 t.e.m. 31/12/18