Werken met de software Vlaanderen

Er zijn enkele documenten en tools aanwezig die u kunnen helpen bij het werken met de EPB-software Vlaanderen:

  • het introductievoorbeeld
  • de handleiding
  • de helpfunctie van de software. Als u bij het invoeren van een project in de EPB-software vragen hebt over welk gegeven u precies in een bepaald veld moet invullen, kunt u de functietoets F1 gebruiken.

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/13

Published on: 
29-03-2018