Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum 

Omschrijving

20/10/2021

In het weekend van 29/10/2021 (20:00) – 31/10/2021 (23:30) worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de windows-servers binnen de Vlaamse overheid.
Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

 
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: Voor deze projecten verschijnt het invoerveld 'leidingisolatie inrekenen' niet. Hierdoor is het niet mogelijk om de leidingisolatie gedetailleerd in te geven.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2022 met aard van de werken 'Renovatie' waarvoor installatie-eisen voor ruimteverwarming van toepassing zijn.

Workaround (toegevoegd op 13/10/2021):

 1. Verander de aanvraagdatum naar een datum in 2022.
 2. Ga naar het invoerveld van de technische eisen voor ruimteverwarming en wijzig de vraag "Leidingisolatie inrekenen" naar "ja".
 3. Verander dan opnieuw de aanvraagdatum naar de juiste datum.
 4. Het tabblad 'Leidingen' zal nu niet meer uitgegrijsd zijn en u kunt de nodige gegevens invoeren.

Status: nog in te plannen

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX).

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: nog in te plannen

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om een laag te verwijderen. Er verschijnt dan een foutmelding.

Toepassingsgebied: Alle bibliotheekelementen (in zowel de project- als globale bibliotheek) van het type scheidingsconstructies waarvoor u de opbouw in lagen ingeeft (niet via directe invoer).

Workaround: /

Status: dit zal opgelost zijn in de volgende bugfix

29/09/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: Voor samengestelde lagen met deze materialen is het niet mogelijk om de fracties in te geven, noch via de waarde bij ontstentenis, noch via manuele invoer. De waarde voor deze laag blijft altijd op de vorige waarde staan.

Toepassingsgebied: Alle scheidingsconstructies met een samengestelde laag met een materiaal gekozen uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten' uit de TRD-materialen. 

Workaround:

Wilt u de fractie ingeven via 'manuele invoer'?

 1. Geef meteen de correcte fractie in via manuele invoer.
 2. Selecteer dan pas het materiaal uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten'. Pas niets aan aan de invoer van de fractie. 

Wilt u de fractie nog laten berekenen via 'waarde bij ontstentenis' of 'repetitieve houten elementen'?

 1. Selecteer het materiaal uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten'. Kies de manier van invoeren van de fractie en vul de nodige gegevens in. Onderaan ziet u de berekende fractie. Een screenshot van de berekening van deze fractie kunt u als stavingsstuk bijhouden.
 2. Selecteer vervolgens een materiaal uit een andere materiaalgroep. Vul daar de berekende fractie in, via manuele invoer. 
 3. Selecteer vervolgens opnieuw het correcte materiaal uit de materiaalgroep 'Hout en houtderivaten'. Pas niets aan aan de invoer van de fractie.

Status: dit zal opgelost zijn in de volgende bugfix

27/09/2021 (v11.5.1 en recenter)

Omschrijving: Voor deze scheidingsconstructies verschijnt een onterechte foutmelding dat de dikte niet ingegeven werd. Hierdoor kan de U-waarde van de scheidingsconstructie niet berekend worden.

Toepassingsgebied: Alle opake scheidingsconstructies waarbij een EPBD-materiaal ingegeven is met een vaste dikte en met een lambda-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,2 W/mK ingegeven is en waar voor de mechanische bevestigingen aangegeven wordt dat de isolatielaag wordt doorboord en het geen spouwhaak in kunststof is.

Workaround: /

Status: dit zal opgelost zijn in de volgende bugfix

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij het kopiëren van een lijnbouwknoop naar de globale bibliotheek verschijnt er een foutmelding.

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: nog in te plannen

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON)

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem.

Workaround:

 1. Vink 'ja' aan bij 'zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...'
 2. Vul 0 kW in bij vermogen in uit-stand, TO-vermogen, stand-by vermogen en CCH-vermogen
 3. Vink 'nee' aan bij 'warmtepomp met twee luchtkanalen'
 4. Kies 'directe invoer van de SCOPon' en vul een waarde van 3,3 in
 5. Vink terug 'nee' aan bij 'zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...'

Status: nog in te plannen

10/09/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Een VRF-systeem kan nooit een lokale opwekker zijn. Als dit toch zo ingegeven is, wordt het E-peil niet berekend. Uit het dashboard is het echter niet duidelijk waarom het E-peil niet berekend wordt.

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten waarbij een VRF-systeem ingegeven wordt als een lokale opwekker.

Workaround: Geef het VRF-systeem in als een gedeelde/gemengde opwekker.

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021

Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om toevoeropeningen in te geven die gebruik maken van ‘Herbruikte lucht’ of ‘Doorstroomlucht’.

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met aard van de werken ‘Renovatie’ waar vensters vervangen worden.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021

Omschrijving: Bij de berekening van de U-waarde van deze scheidingsconstructies wordt onterecht geen rekening gehouden met de invoer van de mechanische bevestigingen.

Toepassingsgebied: Alle projecten met scheidingsconstructies met mechanische bevestigingen grenzend aan ‘Kelder’ of ‘Kruipruimte’.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021

Omschrijving: Als de aard van de werken oorspronkelijk op ‘nieuwbouw’ of ‘IER’ stond en er toen zonnewering ingegeven was, kan het zijn dat er nu melding gemaakt wordt van ontbrekende invoer voor het tabblad ‘Zonnewering’.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021 (v11.0.0)

Omschrijving: Het invoerveld ‘Aandeel dat uit h.e. wordt geproduceerd’ is niet zichtbaar, waardoor het aandeel hernieuwbare energie niet berekend kan worden. 

Toepassingsgebied: Alle projecten met bouwaanvraag voor 01/01/2016 aangesloten op een systeem van externe warmtelevering.

Workaround:

 1. Pas de aanvraagdatum aan naar een datum in 2016.
 2. Het veld ‘Aandeel dat uit h.e. wordt geproduceerd’ wordt zichtbaar. Vul hier het juiste getal in.
 3. Pas de aanvraagdatum terug aan naar de correcte datum. Het veld zal niet meer zichtbaar zijn, maar de berekeningen gebeuren wel met het correcte getal.

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021 (v11.5.1)

Omschrijving: Na conversie van deze projecten worden de linken met de elementen in de projectbibliotheek verbroken.

Toepassingsgebied: Alle projecten die geconverteerd worden van een oude softwareversie (voor 9.5.1) waarbij gebruik gemaakt wordt van bibliotheekelementen.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021 (v9.5.1)

Omschrijving: Het hulpenergieverbruik van de gedeelde circulatiepomp wordt onterecht niet meegerekend.

Toepassingsgebied: EPW-projecten waarbij meerdere energiesectoren binnen dezelfde EPW-eenheid aangesloten zijn op een gedeelde verwarmingsinstallatie met gedeelde circulatiepomp.

Workaround: Voeg een lokale circulatiepomp toe bij alle energiesectoren van de EPW-eenheid.

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Voor deze projecten wordt het totaal beschermd volume van de EPB-eenheid niet correct getoond in de knoop ‘EPB-eenheid’.

Toepassingsgebied: Projecten IER met zowel een verbouwd beschermd volume als een nieuw beschermd volume.

Workaround:

 1. Wis de ingevulde waarden in de velden ‘verbouwd beschermd volume’ en ‘nieuw beschermd volume’ van de energiesector(en).
 2. Vul de correcte waarden opnieuw in en herbereken de resultaten.

Status: opgelost in v12.0.5

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om alle maandelijkse waarden voor het aandeel hernieuwbare energie in te geven.

Toepassingsgebied: Projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2022 aangesloten op een systeem van externe warmtelevering waarbij gerekend wordt met de maandelijkse waarden voor het aandeel hernieuwbare energie.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.5

11/08/2021 (v11.5.1)

Omschrijving: de doorstroomdebieten worden in deze projecten niet afgetopt. Hierdoor voldoet de ventilatie-eis onterecht niet en staat er ook ‘niet voldaan’ op de formulieren.

Toepassingsgebied: Projecten met bestemmingASB’ of ‘Landbouw’ of 'industrie" die een ventilatie-eis hebben.

Workaround: U kunt ons het epba-bestand bezorgen. Wij zorgen dat u een correct epba-bestand van ons terugkrijgt om in te dienen op de energieprestatiedatabank.

Status: opgelost in v12.0.5

13/07/2021 

Omschrijving: Bij ingrijpende energetische renovatie van een wooneenheid met meer dan 1 energiesector, worden de volumes van de energiesectoren niet getoond op  het EPW-formulier.

Toepassingsgebied: IER wooneenheden met meerdere energiesectoren

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.5

05/07/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij ingestelde debieten (ventilatiegroep > voorverwarming) worden de afgeronde debieten niet correct getoond.

Toepassingsgebied: Sommige projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2022.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.0.5

01/06/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij het wijzigen van de aanvraagdatum van de omgevingsvergunning zal het antwoord op de vraag 'Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm' verspringen naar 'ja'. Dit gebeurt ook als de datum nadien terug gezet wordt op de oorspronkelijke datum. Het E-peil zal hierdoor stijgen.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 waarin een opwekker voor SWW met aparte boiler wordt gebruikt en waarvoor op het tabblad 'Sanitair warm water' neen geantwoord werd op de vraag 'Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm'.

Workaround: U moet zelf het antwoord op de vraag terug op 'neen' zetten en herberekenen.

Status: nog in te plannen

26/05/2021

Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken 'Renovatie'.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

16/04/2021 (v11.0.3 en recenter)

Omschrijving: Op het moment dat u bij een ruimte de ruimte-categorie kiest, verdwijnt het invoerveld 'Ruimte-categorie'.

Toepassingsgebied: Alle projecten met niet-residentiële ventilatie (zowel EPN als EPU)

Workaround: Ga naar een andere plek in de boomstructuur, of naar een ander venster (bvb. 'Resultaten') en keer dan terug naar de betreffende ruimte. Het invoerveld 'Ruimte-categorie' is dan terug zichtbaar.

Status: nog in te plannen

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Sinds de recentste versie van de EPB-software v11.5.3 lukt het in sommige gevallen niet om een EPB-rapport te genereren in de software.

Toepassingsgebied: Het probleem doet zich voor na manuele installatie van de EPB-software v11.5.3.

Workaround: Verwijder de geïnstalleerde versie (peb_uninstaller) en installeer vervolgens de software opnieuw op een andere locatie.

Status: nog in te plannen

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Voor deze projecten verschijnen in het tabblad 'Warmtelevering voor sanitair warm water' bij de zonneboiler zowel de installaties voor SWW als de eventuele aanwezige circulatieleidingen. Als u zowel de installatie voor SWW als de circulatieleiding aanduidt zal er een dubbeltelling gebeuren waardoor het E-peil te positief ingeschat wordt. De circulatieleidingen zouden niet in deze lijst mogen verschijnen.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een zonneboiler en een circulatieleiding

Workaround: Duid enkel de installaties voor SWW aan.

Status: opgelost in v12.0.5

10/03/2021 (v11.5.1 en recenter)

Omschrijving: Voor deze projecten wordt de zelfregelendheidsklasse van de RTO's niet opgevraagd. In de berekeningen voor de m-factor (uitvoeringskwaliteit) wordt gerekend met de defaultwaarde (klasse P0).

Toepassingsgebied: Alle projecten met een ventilatiesysteem A (natuurlijke toevoer en afvoer).

Workaround:

 1. Pas het ventilatiesysteem aan naar systeem C.
 2. Vul de correcte zelfregelendheidsklasse in voor alle aanwezige RTO's.
 3. Pas het ventilatiesysteem terug aan naar systeem A. Bij de RTO's zal de zelfregelendheidsklasse niet meer zichtbaar zijn, maar in de berekeningen zal gerekend worden met de klasse die u ingevuld hebt bij stap 2.

Status: opgelost in v12.0.5

26/02/2021 (v11.5.1)

Omschrijving: de doorstroomdebieten worden in deze projecten niet afgetopt. Hierdoor voldoet de ventilatie-eis onterecht niet en staat er ook ‘niet voldaan’ op de formulieren.

Toepassingsgebied: Projecten met bestemmingASB’ of ‘Landbouw’ die een ventilatie-eis hebben.

Workaround: U kunt ons het epba-bestand bezorgen. Wij zorgen dat u een correct epba-bestand van ons terugkrijgt om in te dienen op de energieprestatiedatabank.

Status: opgelost in v12.0.5

12/02/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’.

Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’

Workaround:

 1. Ga naar ‘System preferences’ en dan naar ‘general’.
 2. Pas ‘Prefer tabs’ aan naar ‘never’.

Dit is een screenshot van het tabblad General in het menu System Preferences . Deze screenshot verduidelijkt welke instellingen u moet aanpassen om het probleem te verhelpen.

Status: wordt onderzocht

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround:  U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Bij gegroepeerde ramen lijkt het niet mogelijk om zonnewering in te geven. Alle velden zijn uitgegrijsd.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin er ramen gegroepeerd zijn en zonnewering moet ingegeven worden.

Workaround: 

 1. Maak de zonnewering(en) aan in de projectbibliotheek. 
 2. Ga vervolgens naar het betreffende venster en voeg een zonnewering toe. De invoervelden zullen uitgegrijsd zijn, maar u kan wel een bibliotheekelement toevoegen. 
 3. Voeg de zonnewering toe uit de bibliotheek. 
 4. Werk de resultaten bij en dan zal u zien dat de zonnewering correct werd toegevoegd. 

Status: opgelost in v12.0.5

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving:  Het TRD  verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij  voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing 'grond', 'kelder' of 'kruipkelder'.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen