Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum

Probleem/informatie

Status

     

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

Omschrijving en toepassingsgebied en de eventuele workaround en status
Datum en (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

26/08/2019 (10.0.3 of recenter)

Omschrijving: voor deze projecten kan het epbs-bestand niet worden aangemaakt.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een vloer op volle grond met randisolatie, waarbij het invoerveld 'soort randisolatie' niet verschijnt.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelos zijn in de volgende publieke versie.

10/07/2019 (10.5.0 of ouder)

Omschrijving: voor deze projecten zal het indienen van epbs- en epba-bestanden een structurele fout geven op de databank.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met een aanvraagdatum voor 1 januari 2016 waarbij gebruik gemaakt wordt van een ventilator die dient voor ventilatie en verwarming.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

04/07/2019 (10.5.0)

Omschrijving: om de gemeten debieten in te vullen op het tabblad 'voorverwarming' dient u de verbonden ruimten te selecteren. Bij de toevoerdebieten staan momenteel enkel de droge ruimten, en bij de afvoerdebieten enkel de natte ruimten. Het is echter ook mogelijk dat er toe- en/of afvoer is in andere ruimten. Deze staan momenteel niet in deze lijst en kunnen dus niet aangeduid worden.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 waarbij men gebruik een warmteterugwinapparaat zonder continue meting gebruikt en waarbij de debieten gemeten zijn.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in versie 10.5.1

24/06/2019 (10.5.0)

Omschrijving: op het tabblad 'verwarming' verschijnt de vraag ‘De ingevoerde warmtepomp is een multisplit of een VRF’ soms onterecht niet. Dit kan een invloed hebben op het E-peil.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een warmtepomp.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in versie 10.5.1

24/06/2019 (10.5.0)

Omschrijving: wanneer je een collectieve opwekker > 70 kW ingeeft zonder warmteopslag, dan verschijnt de vraag ‘Verbrandingstoestel met condensatie’ niet. Hierdoor kan het E-peil niet berekend worden.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een collectief verbrandingstoestel >70 kW zonder warmteopslag.

Workaround: u kunt tijdelijk 'met warmteopslag' aanvinken. Hierdoor zal de vraag 'verbrandingstoestel met condensatie' verschijnen en kunt u deze invullen. Daarna vinkt u terug 'zonder warmteopslag' aan.

Status: zal opgelost zijn in versie 10.5.1

24/06/2019 (10.5.0)

Omschrijving: bij het omzetten van een project van versie 10.0.3 naar 10.5.0 kan het lijken alsof er niet meer voldaan wordt aan de ventilatie-eis. De reden kan zijn dat er enkele waarden bij de doorstroomopeningen niet ingevuld zijn. Als u deze velden invult en deze voldoen, dan zal terug aangegeven worden dat voldaan wordt aan de ventilatie-eis. In een volgende software-versie zou deze ontbrekende invoer duidelijker moeten weergegeven worden.

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij er ontbrekende invoer is bij de doorstroomopeningen.

Workaround: u dient de ontbrekende velden voor ventilatie in te vullen.

Status: zal opgelost zijn in versie 10.5.1

24/06/2019 (10.5.0)

Omschrijving: bij de berekening SGUEheat voor gaswarmtepompen is het onduidelijk hoe PERd bij verschillende temperaturen moet ingegeven worden. Deze moet momenteel ingegeven worden als getal, en niet als percentage.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2018 die werken met een gaswarmtepomp.

Workaround: u dient deze velden in te vullen als getal (dus 1,12 in plaats van 112%).

Status: zal opgelost zijn in versie 10.5.1

04/06/2019 (10.0.3 en ouder)

Omschrijving : als de randisolatie niet volgens basisregel 1 (contactlengte) of 2 (tussengevoegd isolerend deel) aansluit op de isolatielaag van de buitengevel, moet de U-waarde van de vloer berekend worden alsof er geen randisolatie aanwezig is. Momenteel wordt deze randisolatie foutief in rekening gebracht in de berekening van de U-waarde van de vloer.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 waarbij de vloer op volle grond beschikt over randisolatie die niet aansluit op de isolatielaag van de buitengevel volgens basisregel 1 of 2.

Workaround: bij de vraag 'randisolatie' duidt u in dit geval 'neen' aan.

Status: opgelost in versie 10.5.0

03/06/2019 (10.0.3 en ouder)

Omschrijving : het rendement ndistr,heat,seci,m  wordt niet correct berekend als het afgiftesysteem gedetailleerd ingegeven wordt. Momenteel wordt dit rendement steeds gelijkgesteld aan 1.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van de gedetailleerde berekening voor de ingave van het afgiftesysteem.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in versie 10.5.1

04/01/2019 (10.0.1 en ouder)

Omschrijving: de software berekent de reductiefactor op het niveau van de gedeelde ventilatorgroep in plaats van op het niveau van de EPB-eenheid.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een gedeelde ventilatorgroep met voorverwarming, zonder continue meting en waarvan de meetwaarden van de debieten gekend zijn.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: opgelost in versie 10.5.0

26/10/2018 (9.5.3)

Omschrijving : in de projectbibliotheek wordt de naam van een gebruikersmateriaal niet altijd onthouden.

Toepassingsgebied : alle projecten

Workaround :  er is geen workaround mogelijk.

Status : opgelost in versie 10.5.0

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen