Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum

Probleem/informatie

Status

     

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

Omschrijving en toepassingsgebied en de eventuele workaround en status
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

14/01/2020 (10.5.2 of ouder)

Omschrijving: voor deze projecten is de eis op hernieuwbare energie 15kWh/m². In de software staat verkeerdelijk 20kWh/m².

Toepassingsgebied: alle projecten IER EPN met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in de volgende versie (10.5.3)

14/01/2020 (10.0.1 of recenter)

Omschrijving: voor deze projecten is het opwekkingsrendement van de kachel niet correct. Het E-peil is dus ook niet correct.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 en als aard van de werken nieuwbouw of IER die gebruik maken van een centrale kachel.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in de volgende versie (10.5.3)

14/01/2020 (10.0.1 of recenter)

Omschrijving: voor deze projecten is het E-peil van de EPW-eenheid niet correct.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 en als aard van de werken nieuwbouw of IER, waarbij EPW en EPN eenheden zijn aangesloten op dezelfde opwekker, en waarbij de ontwerpvertrek- en de ontwerpretourtemperatuur van de energiesector(en) van de EPW-eenheid zijn ingegeven via waarden bij ontstentenis.

Workaround: bij het afgiftesysteem van de EPW-eenheid bij 'waarden bij ontstentenis voor de temperaturen' 'neen' ingeven en de waarden bij ontstentenis manueel invullen.

Status: nog in te plannen

06/01/2020 (10.5.2 of ouder)

Omschrijving: voor deze projecten wordt het vermogen van de ventilator niet correct verdeeld. Het E-peil kan iets te hoog zijn.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een gedeelde ventilator die zowel EPN- als EPW-eenheden bedient

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

26/08/2019 (10.0.3 of recenter)

Omschrijving: voor deze projecten kan het epbs-bestand niet worden aangemaakt.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een vloer op volle grond met randisolatie, waarbij het invoerveld 'soort randisolatie' niet verschijnt.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in v11.0.0 (zomer 2020)

10/07/2019 (10.5.0 of ouder)

Omschrijving: voor deze projecten zal het indienen van epbs- en epba-bestanden een structurele fout geven op de databank.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met een aanvraagdatum voor 1 januari 2016 waarbij gebruik gemaakt wordt van een ventilator die dient voor ventilatie en verwarming.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in v11.0.0 (zomer 2020)

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in v11.0.0 (zomer 2020)

 

Geldig voor alle aanvragen