Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Deze pagina geeft u een overzicht van de gekende problemen of bugs van de EPB-software 3G en de energieprestatiedatabank.

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum

Probleem/informatie

Status

  Geen meldingen.  

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

  • Sinds maandag 8 april is een nieuwe versie 10.0.3 van de EPB-software beschikbaar.  Deze wordt aangeboden via de automatische updates. U kunt de versie ook downloaden via onze website.
  • Vanaf dinsdag 23 april is het verplicht om EPB-aangiften en startverklaringen in te dienen met de versie 10.0.3 op de energieprestatiedatabank.  Hieronder kunt u zien welke bugs in deze versie zijn opgelost.
Datum en versie

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

23/01/2019 (10.0.1)

Omschrijving : Ter hoogte van sanitair warm water in een EPB-eenheid, verschijnt onterecht een melding "Let op : per aangesloten residentiële EPB-eenheid, mag u maar één residentieel tappunt aanmaken". 

Toepassingsgebied : Alle projecten met aanvraagdatum vóór 2019.

Workaround : U mag deze melding gewoon negeren. 

Status : in te plannen (opgelost in fixrelease 10.0.3 op maandag 8 april 2019)

23/01/2019 (10.0.1)

Omschrijving : Applicatiefout bij indienen EPB-aangifte of startverklaring op de databank.

Toepassingsgebied : Alle nieuwbouwprojecten met aanvraagdatum vóór 2019 en waarvoor een ventilator voor luchtverwarming is ingegeven met de waarde bij ontstentenis.

Workaround : U mag het EPBS- of EPBA-bestand bezorgen aan het VEA met de melding dat u een applicatiefout krijgt bij het opladen.  Wij zullen het bestand manueel voor u corrigeren en u terugbezorgen.

Status : in te plannen (opgelost in fixrelease 10.0.3 op maandag 8 april 2019)

23/01/2019 (10.0.1)

Omschrijving : De melding 'Dikte overige lagen gekend' verschijnt onterecht waardoor de U-waarde van een constructie niet kan berekend worden.

Toepassingsgebied : Alle projecten waarvoor een bestaande constructie is ingegeven waarvoor is aangeduid dat de dikte van de overige lagen niet gekend is.

Workaround :

  • Maak een nieuw project aan in de versie 9.5.4. Maak hierin 1 muur aan met dezelfde gegevens als in de versie 10.0.1. Hier kunt u wel alle gegevens correct ingeven.
  • Sla het project op in versie 9.5.4. Sluit versie 9.5.4 af en open het project in versie 10.0.1.
  • Kopieer de muur en sluit het PEB-bestand (enkel het bestand, niet de software).
  • Open het project waarin de correcte muur moet komen (in de software die nog open staat) en plak de muur in dit bestand.

Voor hulp, mail naar energie@vlaanderen.be

Status : in te plannen (opgelost in fixrelease 10.0.3 op maandag 8 april 2019)

23/01/2019 (10.0.1) Omschrijving : Het is in sommige gevallen mogelijk om een lichtkoepel in te geven bij projecten met aanvraagdatum vóór 2019, terwijl dit pas in 2019 in werking treedt.

Workaround : Het is niet toegestaan om een lichtkoepel te selecteren bij projecten vóór 2019.

Status : in te plannen (opgelost in fixrelease 10.0.3 op maandag 8 april 2019)

04/01/2019 (10.0.1 en ouder)

Omschrijving: De software berekent de reductiefactor op het niveau van de gedeelde ventilatorgroep in plaats van op het niveau van de EPB-eenheid.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een gedeelde ventilatorgroep met voorverwarming, zonder continue meting en waarvan de meetwaarden van de debieten gekend zijn.

Workaround: Geen work-around mogelijk

Status: nog in te plannen

26/10/2018 (9.5.3)

Omschrijving : In de projectbibliotheek wordt de naam van een gebruikersmateriaal niet altijd onthouden.

Toepassingsgebied : Alle projecten

Workaround :  Geen work-around mogelijk.

Status : nog in te plannen

09/10/2018 (9.5.2)

Omschrijving: De retourtemperatuur wordt in sommige gevallen foutief weergegeven op het EPW-formulier. De software zelft rekent correct.

Toepassingsgebied: Alle EPW-projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2017 die gebruik maken van een gemengde/gedeelde opwekker en waarbij de retourtemperatuur per energiesector in detail ingegeven wordt.

Workaround: U kunt het epba-bestand waarin de fout zich voordoet bezorgen via energie@vlaanderen.be. Als titel geeft u 'Retourtemperatuur foutief op EPW-formulier' in. Wij zullen de nodige aanpassingen doen voor u zodat dit correct op het EPW-formulier terecht komt.

Status: nog in te plannen

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: Geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

08/08/2018 (9.5.1)

Omschrijving: Bepaalde projecten krijgen een foutmelding bij de omzetting naar 9.5.1 (of later).

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij in 9.0.2 eerst was aangegeven dat er tappunten buiten de EPB-eenheden van het project aanwezig zijn, en nadien is aangeduid dat die niet aanwezig zijn.

Workaround:

  • open het project in 9.0.2
  • maak de knoop 'Buiten EPB' zichtbaar. Dit kunt u doen door een gedeeld systeem voor SWW aan te maken, aan te geven dat er een circulatieleiding aanwezig is, en op het tabblad "circulatieleidingen" aan te duiden dat er tappunten buiten de EPB-eenheden van dit project aanwezig zijn.
  • U verwijdert nu de EPB-eenheden onder de knoop "Buiten EPB" en nadien het extra gedeelde systeem voor SWW dat u heeft aangemaakt voor deze workaround.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen