Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum

Probleem/informatie

Status

29/06/2020

In het startverklaringsformulier en in het hoofdformulier van de EPB-aangifte verschijnt het adres van de verslaggever onterecht ook als adres van de architect.  

Deze bug doet zich voor doordat in de EPB-software het adres van de architect niet meer kan ingegeven worden. 

Deze bug is opgelost in de energieprestatiedatabank op 02/07/2020.  Het adres van de architect moet niet worden ingevoerd in de EPB-software en zal niet meer worden getoond op het startverklaringsformulier en het hoofdformulier van de EPB-aangifte. 

 

 

 

Vanaf 16/12/2019

Ontbrekende of foute data in CRAB geeft aanleiding tot ontbrekende of foute data in het gebouwenregister.

Vroeger liet VEA manuele invoer toe om CRAB te omzeilen, maar dat is sinds 16 december 2019 niet meer toegestaan.
Bij ontbrekende of foute data kan de verslaggever geen aangifte indienen.

Workaround: 

1. U meldt uw specifiek probleem/adres bij het VEA.

2. Het  VEA dient (in naam van de verslaggever) een melding in bij de betrokken gemeente.

3. Als de melding behandeld is, krijgt de verslaggever feedback van het VEA.

4. U kunt de aangifte met de correcte gegevens indienen.

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

Omschrijving en toepassingsgebied en de eventuele workaround en status
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

02/07/2020 (11.0.0)

Omschrijving : Er wordt gevraagd om gegevens ivm de mechanische bevestiging in te geven bij lagen waarvoor dit op het eerste zicht niet nodig is (bijvoorbeeld OSB-platen of gipsplaten).  Hier doen zich enkele problemen voor :

- door fouten in de afronding kan dit niet correct ingegeven worden

- bij het conversievenster moet dit voor alle constructies met dergelijke lagen aangepast worden, maar de wijziging wordt niet doorgevoerd naar het project

- als u dit wil wijzigen in de projectbibliotheek, wordt dit ook niet doorgevoerd naar het project

 

IN ONDERZOEK

 

In vele gevallen is het echter niet nodig om de mechanische bevestigingen in te geven bij dergelijke lagen. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.  

02/07/2020 (11.0.0)

Omschrijving : de globale bibliotheek is verloren gegaan door de automatische update naar versie 11.0.0 van de EPB-software. Dit probleem doet zich voor omdat dit de eerste maal is dat een automatische update gebeurt van een 'major-versie', namelijk van 10.5.5 naar 11.0.0 (in plaats van bijvoorbeeld 10.5.3 naar 10.5.5).  Wij zullen er voor zorgen dat dit probleem zich bij een volgende automatische update niet meer voordoet. 

Toepassingsgebied : alle projecten

Workaround :

- Open de vorige versie van de EPB-software en exporteer de bibliotheek (kies bovenaan in het menu 'bilbiotheek' voor 'exporteer gegevens'. 

- Sluit de vorige versie van de EPB-software en open de versie 11.0.0 van de EPB-software

- Importeer hier het bestand dat u zonet hebt geëxporteerd.  Dit kan opnieuw via het menu 'bibliotheek'. Kies hier voor 'importeer gegevens'. 

Indien u de vorige versie 10.5.5 niet meer hebt staan, kunt u deze hieronder downloaden. De bibliotheek die u had staan in deze versie, zal opnieuw verschijnen.

- Versie 10.5.5 windows 

- Versie 10.5.5 windows x64 

- Versie 10.5.5 MACos

- Versie 10.5.5 MACos JRE

- Versie 10.5.5 Linux

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: Op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: Alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in 11.0.0 (zomer 2020)

 

Geldig voor alle aanvragen