Algemene installatie- en opstartproblemen EPB-software 3G

Problemen met het installeren of opstarten zijn dikwijls een Java-probleem. U kunt de volgende stappen ondernemen:

Als u nog problemen hebt, kunt u dan nagaan of er logbestanden beschikbaar zijn of niet?  De logbestanden bevinden zich in de installatiemap van de software (meestal is dit C:\PEB\X.X.X\log) :

  • peb.log
  • peb_start.log
  • peb_db.log
  • install.log
  • peb.log.bak (indien aanwezig)

De geïnstalleerde Java-versie controleren

Controleer de geïnstalleerde Java-versie als volgt:

opdrachtpromptvenster

1. Open het opdrachtpromptvenster: klik op de knop Start , klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Opdrachtprompt

software-05.gif

2. Type het volgende commando: java-version

De Java-versie aan de jar-bestanden linken

Windows 7 of recenter

software-06.gif 1. Ga naar Start > Alle programma’s > Standaardprogramma’s (default programs) > Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen (Associate a file type of protocol with a program)
software-07.gif

2. Nu kunt u nagaan of de jar-bestanden gelinkt zijn met ‘Java Platform SE Binary’.

Ouder dan windows 7
Voor besturingssystemen ouder dan Windows7 vindt u de werkwijze terug in  het hoofdstuk “de koppeling van de jar-bestanden controleren” op pagina 170 en verder van de handleiding.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/12

Published on: 
24-08-2018