Bibliotheek EPB-software 3G

Bij problemen met de bibliotheek raadpleegt u best eerst de handleiding van de software, pagina 85 tot en met 96.

Bibliotheek overzetten

De bibliotheek van de EPB-software 3G wordt niet automatisch overgezet bij een nieuwe release. U moet dit handmatig doen door deze te exporteren uit de vorige versie en vervolgens te importeren in de nieuwe versie (zie handleiding pagina 92 en verder).

Verbindingsproblemen

Verbindingsproblemen met de bibliotheek hebben voornamelijk de volgende oorzaken:

  • Als u als besturingssysteem over Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 beschikt, is het aangeraden om de software niet te installeren in de map “C:\Program Files”. Die map legt beperkingen op die de normale werking van de software kunnen belemmeren. U de-installeert best de software en installeert deze opnieuw, maar in een andere map (bijvoorbeeld: “C:\PEB”).
  • De werking van de bibliotheek kan geblokkeerd worden door een firewall of antivirus. U kunt dit oplossen door een uitzondering toe te voegen aan de antivirus of firewall (zie handleiding  pagina 171 en verder).
  • Andere toepassingen op de computer maken gebruik van dezelfde poort (zie handleiding pagina 176 en verder).

Geen verbinding met externe bibliotheek

Om de externe bibliotheek te doen werken moet het IP-adres geconfigureerd worden van de andere pc waar dezelfde softwareversie, geïnstalleerd staat. Tevens moet de applicatie opgestart zijn op die pc (zie handleiding  pagina 89 en verder).

Geen verbinding met interne bibliotheek

U kunt de volgende opties proberen:

  • de software de-installeren en opnieuw installeren;
  • de bibliotheek met een dos-prompt opstarten:
opdrachtpromptvenster

1. Open het opdrachtpromptvenster: klik op de knop 'Start' , klik op Alle programma's, klik op 'Bureau-accessoires' en klik vervolgens op 'Opdrachtprompt'.

 

2. Navigeer naar de installatiemap (meestal is dit C:\PEB\8.5.3_x64): https://nl.wikibooks.org/wiki/Gebruik_van_de_opdrachtprompt/Naar_de_goede_map_navigeren

 

3. Voer het volgende commando in in de opdrachtprompt: script\DB_Start.bat

  4. Als dit een foutmelding geeft, gelieve ons deze te bezorgen via energie@vlaanderen.be
  • mogelijks is de poort van de bibliotheek reeds in gebruik door een andere applicatie (zie handleiding pagina 176 en verder).

Als deze opties uw probleem niet oplossen, gelieve ons te contacteren via energie@vlaanderen.be. Vermeld dat u de bovenvermelde opties reeds geprobeerd hebt.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/12

Published on: 
08-02-2021