Ingave technieken vanaf 2019

Algemene werking

Menu technische installaties 2019Voor projecten met een bouwaanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 is een nieuw menu “Technische installaties” voorzien. Hierin moet u álle opwekkers en verdeelsystemen ingeven. Door gegevens te centraliseren, wordt overbodige gegevensinvoer vermeden en zal de rekentijd van bepaalde projecten korter zijn.

Onder het menu “Technische installaties” is de opsplitsing gemaakt in “Opwekkers” en “Verdeelsystemen”:

Let op: bij omzetting van een project met een aanvraagjaar van de vergunning vóór 2019 naar een aanvraagjaar vanaf 2019, moet u alle gegevens van de technische installaties en de bouwknopen opnieuw ingeven.

Een opwekker aanmaken

Warmte-/koudeopwekker

  1. Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan.
  2. Vul eerst de algemene invoergegevens in. Deze staan boven de tabbladen.
Tabbladen technische installaties 2019

3. Pas hierna zal u de tabbladen kunnen aanvinken om zo de posten aan te duiden die de opwekker bedient.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Fotovoltaïsche panelen 2019

De werking is dezelfde als voordien.  U dient de fotovoltaïsche panelen zelf te verdelen en pér EPB-eenheid een opwekker “fotovoltaïsche panelen” aan te maken.
Deze opwekker “fotovoltaïsche panelen” zal u maar aan 1 EPB-eenheid kunnen koppelen.

Om u hier aan te helpen herinneren is informatief een blauwe zin voorzien boven de tabbladen van dit type opwekker.

Bibliotheek

Opwekkers in de bibliotheek voor bouwaanvragen vanaf 2019 Voor de opwekkers is een extra bibliotheekelement aangemaakt. Dit bibliotheekelement kunt u importeren en exporteren.

Een verdeelsysteem aanmaken

Primair verdeelsysteem

Primair verdeelsysteem De primaire verdeelsystemen zijn verdeelsystemen die aangesloten zijn op een opwekker, en waarop secundaire verdeelsystemen en/of energiesectoren/EPB-eenheden aangesloten zijn.

Secundair verdeelsysteem

Secundair verdeelsysteem De secundaire verdeelsystemen zijn verdeelsystemen die aangesloten zijn op een primair verdeelsysteem en waarop energiesectoren/EPB-eenheden aangesloten zijn. De secundaire verdeelsystemen maakt u aan als u zich op het tabblad bevindt van het primaire verdeelsysteem.

Verwarming

U dient altijd minstens één primair verdeelsysteem verwarming aan te maken. In een ééngezinswoning maakt u typisch enkel een primair verdeelsysteem aan. In een appartementsgebouw met een collectieve installatie, maakt u een primair verdeelsysteem aan voor de gemeenschappelijke leidingen. Vervolgens maakt u per appartement een secundair verdeelsysteem aan.

Sanitair warm water

U dient enkel voor een circulatieleiding een primair verdeelsysteem sanitair warm water aan te maken. Bijvoorbeeld: in een ééngezinswoning zonder circulatieleiding koppelt u de tappunten rechtstreeks aan de opwekker.

Combilus

De gemeenschappelijke leidingen van de combilus tot aan de substations geeft u in bij het primaire verdeelsysteem. Vervolgens maakt u secundaire verdeelsystemen aan per EPB-eenheid die aan de combilus gekoppeld zijn.

Koeling

Een primair verdeelsysteem voor koeling dient u enkel aan te maken bij niet-residentiële gebouwen.

Koppelen van opwekkers en verdeelsystemen

Koppelen via de opwekker

Linken via opwekker

Bij de opwekker linkt u op  de specifieke tabbladen naar energiesectoren en verdeelsystemen:

  • Een plaatselijke opwekker linkt u direct aan de energiesector/EPB-eenheid.
  • Als het niet om een plaatselijke opwekker gaat, linkt u deze aan een verdeelsysteem.

Koppelen via het verdeelsysteem

Bij de verdeelsystemen linkt u op het tabblad “Opwekkers” het verdeelsysteem aan een opwekker. Op het tabblad “Energiesectoren” of "EPB-eenheden" linkt u het verdeelsysteem aan de energiesectoren of EPB-eenheden.

Let op: voor EPN-eenheden moet u eerst op niveau van de EPB-eenheid aanduiden of er een systeem voor sanitair warm water aanwezig is. Op het niveau van de energiesector duidt u aan of er een koel- en bevochtigingssysteem aanwezig is.

Koppelen via de energiesector/EPB-eenheid

Linken via energiesector/EPB-eenheid Als het om een lokaal systeem gaat, selecteert u de opwekkers die bestaan voor dit systeem. Als het om een centraal systeem gaat, selecteert u de verdeelsystemen.

Schematische voorstelling verdeelsysteem

Schematische voorstelling technische installaties 2019

Per verdeelsysteem is er een schematische voorstelling van het systeem.

Op de figuur staat bijvoorbeeld een verwarmingssysteem dat bestaat uit een primair verdeelsysteem met hierop 2 secundaire verdeelsystemen. Er wordt gebruik gemaakt van 1 warmteopwekker. Elk secundair verdeelsysteem bedient 1 energiesector. Het verdeelsysteem waar u zich bevindt in de energetische boomstructuur zal steeds een rode achtergrondkleur hebben.

 

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/19