Opstartscherm verschijnt zeer kort en valt dan weg

U kunt volgende oplossingen proberen, in de volgorde zoals hieronder vermeld:

  1. Mogelijks zijn de drivers van de grafische kaart niet up to date. Kunt u deze updaten en kijken of het probleem is opgelost?
  2. Als dit uw probleem niet oplost, kunt u de 32 bit versie van de software proberen?
  3. Pas als de vorige 2 opties niet werken, kunt u nog proberen om het opstartscript aan te passen.

Het opstartscript aanpassen

Het opstartscript kunt u vinden in de installatiefolder \8.5.3_x64\script\PEB_START.bat
Open dit script met notepad. Daar zou u volgend commando moeten terugvinden:

START jre1.7.0_10-x64\bin\javaw -Xms80m -Xmx1024m -Xss1m -XX:MaxPermSize=128m -Dj3d.rend=ogl -jar app/main-8.5.3.jar %*

  1. Pas dit aan naar:

START jre1.7.0_10-x64\bin\javaw -Xms80m -Xmx1024m -Xss1m -XX:MaxPermSize=128m -Dj3d.rend=ogl -Dsun.java2d.d3d=false -jar app/main-8.5.3.jar %*

Sla dit op, start vervolgens de software opnieuw op en kijk na of het probleem is opgelost.

  1. Indien het probleem nog niet opgelost is kunt u dit aanpassen naar:

START jre1.7.0_10-x64\bin\javaw -Xms80m -Xmx1024m -Xss1m -XX:MaxPermSize=128m -Dj3d.rend=ogl -Dsun.java2d.opengl=true -jar app/main-8.5.3.jar %*

Sla dit op, start vervolgens de software opnieuw op en kijk na of het probleem is opgelost.

  1.  Indien het probleem nog niet opgelost is kunt u dit aanpassen naar:

START jre1.7.0_10-x64\bin\javaw -Xms80m -Xmx1024m -Xss1m -XX:MaxPermSize=128m -Dj3d.rend=ogl -Dsun.java2d.noddraw=true -jar app/main-8.5.3.jar %*

Sla dit op, start vervolgens de software opnieuw op en kijk na of het probleem is opgelost.

Let op!
Met deze extra opties voor het opstartscript werkt de 3D-module mogelijk niet.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/12

Published on: 
29-03-2018