Bouwknopen

'Bouwknoop' is een ruimere benaming voor de meer bekende term 'koudebrug'.

In de bouwpraktijk wordt een koudebrug meestal beschouwd als een plaats waar ongeoorloofde warmteverliezen optreden en waar condensatie- en schimmelproblemen kunnen voorkomen.

Bijvoorbeeld: draagvloeren of betonlateien die de spouwisolatie doorbreken en die contact maken met het buitenspouwblad.

enkele voorbeelden van bouwknopen

Die problemen kunnen tot een minimum herleid worden door aandacht te schenken aan een correcte uitvoering. Men spreekt dan niet meer van een koudebrug, maar van een bouwknoop.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
08-06-2020