Bouwknopen

Bouwknoop is een ruimere benaming voor de meer bekende term koudebrug.

In de bouwpraktijk wordt een koudebrug meestal aanzien als een plaats waar ongeoorloofde warmteverliezen optreden en waar condensatie- en schimmelproblemen kunnen voorkomen.

Bijvoorbeeld: draagvloeren of betonlateien die de spouwisolatie doorbreken en die contact maken met het buitenspouwblad.

Enkele voorbeelden van bouwknopen in beeld

Als men echter aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en een correcte uitvoering, kunnen de genoemde problemen tot een minimum herleid worden. In principe kan men dan niet meer spreken van een ‘koudebrug’. Daarom is de term ‘bouwknoop’ ingevoerd.

Bijkomende informatie

Aanvullend op de info op deze website kan u aan de hand van deze bijkomende informatie via zelfstudie de bouwknoopproblematiek onder de knie krijgen.

De lesmodules geven uitleg over:

  • de bouwfysische achtergrond van de koudebruggen
  • de regels om te komen tot een EPB-aanvaarde bouwknoop

In het FAQ-document kan u een aantal veelgestelde vragen terugvinden. Op termijn zullen deze vragen geïntegreerd worden in de website.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11