Basisregel 1

Wanneer toepassen?

voorbeelden van bouwknopen waar de isolatielagen van de samenkomende scheidingsconstructies rechtstreeks op elkaar kunnen aansluitenDeze basisregel is van toepassing op bouwknopen waar de isolatielagen van de samenkomende scheidingsconstructies rechtstreeks op elkaar kunnen aansluiten, zoals de aansluiting van twee muren of van een hellend dak op een buitenmuur.

Thermisch is het voor deze bouwknopen de beste oplossing om de isolatielagen maximaal op elkaar aan te sluiten. Praktisch is dat niet altijd haalbaar. Daarom voorziet basisregel 1 de mogelijkheid om tot een bepaald niveau af te wijken van de thermisch ideale situatie.

Let op: voor basisregel 1 is het belangrijk te weten wat de isolatielaag is van een scheidingsconstructie.

Definitie

Basisregel 1 stelt dat de minimale contactlengte afhankelijk is van de dikte van de  isolatielagen die samenkomen: de contactlengte mag nooit kleiner worden dan de helft van het kleinste van de 2 isolatiediktes. Hoe dikker de isolatielagen dus, hoe groter de contactlengte moet zijn.

In formulevorm geeft dit:

dcontact ≥  ½ * min ( d1 , d2 )
met
dcontact  = de contactlengte van de isolatielagen gemeten tussen koude en warme zijde;
d1 en d2  = de diktes van de isolatielagen van de 2 samenkomende scheidingsconstructies.

Voorbeelden van contactlengten

eerste voorbeeld van een contactlengte tweede voorbeeld van een contactlengte derde voorbeeld van een contactlengte vierde voorbeeld van een contactlengte vijfde voorbeeld van een contactlengte zesde voorbeeld van een contactlengte

Toepassing bij raam- of deurprofielen

Bij raam- of deurprofielen zonder thermische onderbreking blijft de formulering van basisregel 1 gelden, maar moet de dikte van het raam- of deurprofiel gebruikt worden als d1, gemeten in een richting loodrecht op het glasoppervlak.

Profielen zonder thermische onderbreking
eerste voorbeeld van raam- of deurprofiel zonder thermische onderbreking tweede voorbeeld van raam- of deurprofiel zonder thermische onderbreking derde voorbeeld van raam- of deurprofiel zonder thermische onderbreking

 

Bij raam- of deurprofielen met thermische onderbreking wordt niet gewerkt met de algemene formulering van basisregel 1, maar geldt enkel dat de isolatielaag rechtstreeks in contact moet staan met de thermische onderbreking en dit over de volledige breedte van de thermische onderbreking.

Profielen met thermische onderbreking
eerste voorbeeld  van raam- of deurprofiel met thermische onderbreking tweede voorbeeld  van raam- of deurprofiel met thermische onderbreking derde voorbeeld  van raam- of deurprofiel met thermische onderbreking

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
15-01-2021