Grenswaarde

De Ψe,lim-waarde is de grenswaarde van de  warmtestroom die per type lineaire bouwknoop door de bouwknoop gaat en waarbij de isolatieschil niet onderbroken is. Dit is het warmteverlies dat nog steeds door dat type bouwknoop gaat ondanks alle onderlinge aansluitingen correct zijn uitgevoerd.

Wanneer van een bouwknoop een Ψ-waarde berekend wordt en deze is kleiner dan de vastgelegde Ψe,lim-waarde voor dat bouwknooptype, is de bouwknoop EPB-aanvaard. Dit betekent immers dat de warmtestroom doorheen de bouwknoop kleiner is dan wordt aangenomen bij een ononderbroken isolatieschil voor die typologie.

Bouwknooptypologieën

Er zijn acht bouwknooptypologieën met elk hun eigen Ψe,lim -waarde vastgelegd:

Bouwknooptype Ψe,lim
1a. buitenhoeken tussen twee muren(1)(2) -0,10 W/m.K
1b. andere buitenhoeken(1)(2) 0,00 W/m.K
2. binnenhoeken(3) 0,15 W/m.K
3. venster- en deuraansluitingen 0,10 W/m.K
4. funderingsaanzetten 0,05 W/m.K
5. balkons en luifels 0,10 W/m.K
6. aansluitingen van een scheidingsconstructie eenzelfde beschermd volume of tussen twee verschillende beschermde volumes op een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 0,05 W/m.K
7. alle knopen die niet vallen onder punt 1 tot en met 6 0,00 W/m.K

(1): met uitzondering van funderingsaanzetten

(2): voor een buitenhoek moet de hoek α – gemeten tussen de twee buitenoppervlakken van de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak – voldoen aan: 180° < α < 360°.

(3): voor een binnenhoek moet de hoek α – gemeten tussen de twee buitenoppervlakken van de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak – voldoen aan: 0° < α < 180°.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
31-01-2019