De thermische snedelijn

Wanneer van de ene isolatielaag een ononderbroken lijn kan getekend worden doorheen de isolerende delen naar de andere isolatielaag, dan is het steeds mogelijk een thermische snedelijn te tekenen. Om gekromde en schuine lijnen zoveel mogelijk te vermijden, wordt er opgelegd dat een thermische snedelijn zoveel mogelijk parallel moet lopen aan de begrenzingen van isolatielagen en isolerende delen waar ze doorheen loopt.

Niet zo Maar zo Niet zo Maar zo
doorsnede van de thermische snedelijn, voorbeeld 1: hoe het niet moet doorsnede van de thermische snedelijn, voorbeeld 1: hoe het wel moet doorsnede van de thermische snedelijn, voorbeeld 2: hoe het niet moet doorsnede van de thermische snedelijn, voorbeeld 2: hoe het wel moet

De plaats van een thermische snedelijn is niet belangrijk, zolang ze maar voldoet aan bovenstaande definitie. Dit impliceert dat, vanaf het moment dat er 1 thermische snedelijn kan getekend worden, er oneindig veel parallelle thermische snedelijnen kunnenDe thermische snedelijn loopt altijd doorheen de thermische onderbreking van een raam- of deurprofiel. getekend worden. De R-waarde is dezelfde voor elke parallelle thermische snedelijn.

Let op: bij raam- en deurprofielen met thermische onderbreking loopt de thermische snedelijn altijd doorheen de thermische onderbreking.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
29-01-2019