Bouwfolies zoals damp-, lucht- en waterschermen

Om te oordelen of een situatie al dan niet een bouwknoop is, moet u geen rekening houden met de aanwezigheid van bouwfolies, zoals damp-, lucht- en waterschermen tussen nauw aan elkaar aansluitende isolatielagen. De bouwfolie wordt niet als een onderbreking van de isolatielaag beschouwd.

Let op: als er geen continu contact is tussen de isolatielaag en de bouwfolie, dan is de isolatielaag niet alleen onderbroken door de bouwfolie maar ook door luchtholtes en ontstaat er wel een afzonderlijk in te rekenen (lineaire) bouwknoop.

Let op: metalen slabben (zink, lood) of druipranden (aluminium) zijn geen folies en zijn altijd een bouwknoop als ze de isolatielaag onderbreken.

Voorbeelden

De waterkering ter plaatse van een funderingsaanzet en de isolatie is langs beide zijden van het waterscherm continu in contact met het waterscherm.

De isolatie is langs beide zijden van het waterscherm continu in contact  met het waterscherm.

geen  bouwknoop

Onzorgvuldige plaatsing van een waterkering waardoor de isolatie niet in continu contact is met het waterscherm.

De doorsnede toont de onzorgvuldige plaatsing van een waterkering waardoor de isolatie niet in continu contact is met het waterscherm.

wel een (lineaire) bouwknoop

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11