Wanneer de isolatielaag continu doorloopt

Als 1 van de samenstellende lagen in een scheidingsconstructie lokaal onderbroken wordt door een ander materiaal, maar de isolatielaag blijft volledig behouden (geen onderbrekingen, geen versmalling/verbreding, geen verspringingen), dan is het extra warmteverlies verwaarloosbaar. Men beschouwt dit niet als een lineaire bouwknoop.

Tip: de detaillering bepaalt meestal of een situatie een bouwknoop is of niet.

Voorbeelden

betonnen kolom is breder dan de dragende muur doorsnede van een betonnen kolom die  breder dan de dragende muur wel bouwknoop
betonnen kolom is smaller of even breed als de dragende muur doorsnede van een betonnen kolom die smaller is of even breed als de dragende muur geen bouwknoop
vloeropleg onderbreekt de isolatielaag doorsnede waarbij de vloeropleg de isolatielaag onderbreekt wel bouwknoop
vloeropleg onderbreekt de isolatielaag niet doorsnede: de isolatielaag loopt continue door, de vloeropleg onderbreekt de isolatielaag niet geen bouwknoop

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11