Doorboringen door leidingdoorvoeren

Doorboringen van een scheidingsconstructie (niet in het vlak van de scheidingsconstructie) door ventilatiekanalen, rookgasafvoerkanalen, regenwaterafvoeren en andere leidingdoorvoeren beschouwt men  niet als puntbouwknopen.

Voorbeelden3D voorstelling van een leidingdoorvoer in een muur

  • Schoorstenen
  • Rookgasafvoer van de verwarmingsinstallatie
  • Aan- en toevoerkanaal van het ventilatiesysteem
  • Energiebocht
  • Regenpijp die dwars door de gevel loopt

Let op: regenpijpen of andere nutsleidingen die ingewerkt zitten in de isolatielaag van de gevel en parallel aan het vlak van de gevel, vallen niet onder deze uitzonderingsregel omdat ze zich in het vlak van de scheidingsconstructie bevinden.

Dit zijn lineaire bouwknopen omdat ze een lijnvormige onderbreking vormen in de isolatielaag.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11