Onderbrekingen eigen aan de scheidingsconstructie

De lineaire en/of puntvormige onderbrekingen die eigen zijn aan een scheidingsconstructie en over het oppervlak ervan verdeeld zijn, beschouwt de EPB-regelgeving niet als afzonderlijk in te rekenen bouwknopen.

U moet ze wel inrekenen in het transmissieverlies van een gebouw, maar dat gebeurt via de U-waarde van de scheidingsconstructie volgens de methodes van het transmissiereferentiedocument.

Voorbeelden

Let op: deze opsomming is niet-limitatief. Afbeelding
houten of metalen stijlen en regels bij houtskeletbouwwanden of voorzetwanden, kepers en gordingen bij spanten daken, enz doorsnede van houten of metalen stijlen en regels bij houtskeletbouwwanden of voorzetwanden, kepers en gordingen bij spanten dakenfoto van houten kepers bij spanten daken
de onderlinge aansluitingen tussen beglazing, afstandshouder en raamprofiel en tussen vulpaneel, randverbinding en raamprofiel bij vensters doorsnede van de onderlinge aansluitingen tussen beglazing, afstandshouder en raamprofiel bij venstersfoto van de onderlinge aansluitingen tussen beglazing, afstandshouder en raamprofiel bij een venster
de aansluitingen tussen beglazing, vulpanelen, roosters, profielen en raamstijlen bij lichte gevels  
spouwankers foto van isolatie vastgezet met spouwankers
ankers, z-profielen, … voor het ophangen van lichte gevels, gevelbekleding, gevelsystemen, … doorsnede van ankers voor het ophangen van gevelbekledingfoto van ankers voor het ophangen van gevelbekleding

Let op: metselwerkdragers die plaatselijk gebruikt worden om metselwerk te ondersteunen, bijvoorbeeld ter plaatse van een raamopening, moet u wel in rekening brengen als afzonderlijke (lineaire) bouwknopen. U kunt ze niet beschouwen als metselwerk eigen aan de scheidingsconstructie en ze zijn  niet over het oppervlak ervan verdeeld.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11