Chi-waarde van een puntbouwknoop

De Χe-waarde  kunt u per puntbouwknoop als volgt bepalen:

• via een gevalideerde numerieke berekening (waarmee u de exacte Χe bekomt);
• via de waarde bij ontstentenis per bouwknoop.

Waarde bij ontstentenis

Voor puntbouwknopen is de waarde bij ontstentenis bepaald door een vaste waarde in functie van de aard van de doorverbinding waardoor de continuïteit van de isolatieschil ter plaatse van de bouwknoop is doorbroken.

Type doorverbinding Waarde bij ontstentenis in W/K Voorbeeld

onderbreking van de isolatielaag door metalen elementen

(z = zijde van het omschreven vierkant, in m)

4.7*z + 0.03

  • stalen I-profiel die de isolatielaag van de gevel doorboortonderbreking van de isolatielaag door metalen elementen
  • ophangpunten voor metselwerkdragers

onderbreking van de isolatielaag door andere materialen dan metaal

(A = sectie van de onderbreking, in m2)

3.8*A + 0.10
  • betonnen kolom die de isolatielaag doorboortonderbreking van de isolatielaag door andere materialen dan metaal

Tip: de Χ-waarden bij ontstentenis zijn bedoeld als rapporteringswaarde voor niet-EPB-aanvaarde bouwknopen waarvoor de puntwarmtedoorgangscoëfficiënten Χe niet beschikbaar zijn omdat er geen numerieke waarde is bepaald of omdat de bouwknoop onmogelijk EPB-aanvaard gemaakt kan worden. De waarden bij ontstentenis zijn conservatieve en eerder negatieve waarden. Het systematisch toepassen van waarden bij ontstentenis op een volledig gebouw zal in de meeste gevallen leiden tot een behoorlijk zware toeslag (vermoedelijk vaak hoger dan de toeslag van optie C).

Speciale situaties

  • Gecombineerde bouwknoop: de totale waarde bij ontstentenis is gelijk aan de som van de waarden bij ontstentenis van de afzonderlijke typologieën die er in voorkomen.
  • Puntbouwknoop die zich op de grens bevindt van twee of meer beschermde volumes die al of niet tot hetzelfde bouwproject behoren: de waarde bij ontstentenis van het eigen aandeel is gelijk aan de getalwaarde uit de tabel, gedeeld door het aantal beschermde volumes, aantal EPB-eenheden en/of het aantal energiesectoren waarin de bouwknoop betrokken is.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Regelgeving
Published on: 
10-07-2019