Optie A: gedetailleerde methode

Bij toepassing van deze optie is de toeslag ten gevolge van de bouwknopen zo exact mogelijk bepaald. U kunt kiezen tussen twee opties:

Impact op resultaat

Aangezien de in detail berekende invloed sterk projectafhankelijk is, is ook de impact op het K-, S- en/of E-peil op voorhand niet bekend.

Inrekenen van elke bouwknoop afzonderlijk

Elke bouwknoop wordt individueel ingerekend aan de hand van

  • een Ψe-waarde die bepaald wordt voor elke lineaire bouwknoop
  • een Χe -waarde die bepaald wordt voor elke puntbouwknoop.

De totale invloed van de bouwknopen is dan de som van de invloed van de totaal aantal lopende meter lineaire bouwknoop per Ψe-waarde en van de invloed van het totaal aantal puntbouwknopen per Χe-waarde:

formule voor het inrekenen van elke bouwknoop afzonderlijkIn de formule houdt de temperatuurreductiefactor ‘b’ rekening met de verminderde warmtestroom naar de buitenomgeving via grond, onverwarmde kelders, kruipruimten en aangrenzende onverwarmde ruimten.  Als een bouwknoop grenst aan 2 of meer omgevingen die niet tot het beschermd volume behoren is de grootste temperatuurreductiefactor van deze omgevingen van toepassing.

Doorrekening van het gebouw in zijn geheelinfrarode 3D-afbeelding van de doorsnede van een gebouw

Als het gebouw in zijn geheel wordt doorgerekend op de invloed van bouwknopen is er geen expliciete opdeling tussen scheidingsconstructies en bouwknopen. Het gebouw is dan in zijn geheel gemodelleerd en numeriek doorgerekend.

Deze numerieke berekening levert de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie HT3D. Deze omvat zowel de warmtestroom doorheen de scheidingsconstructies als de warmtestroom doorheen de bouwknopen. Door HTconstructions af te trekken van HT3D  blijft de term HTjunctions over. Dergelijke numerieke berekeningen zijn arbeidsintensief en vergen gespecialiseerde kennis en software.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Regelgeving
Published on: 
10-07-2019