Optie C: forfaitaire toeslag (huidig)

Wvergelijkende grafiek van opties B en Canneer het ontwerpteam en/of de uitvoerders geen inspanningen doen om het warmteverlies ter plaatse van bouwknopen te beperken, is de onbekende invloed van de bouwknopen op het totale warmteverlies vastgelegd via een forfaitaire toeslag op de U-waarden tussen  de 0,10 en 0,20 W/m²K.

Belangrijk is op te merken dat deze optie, net als optie A en B, het bouwteam op geen enkele manier vrijpleit van de verantwoordelijkheid om het risico op bijvoorbeeld schimmelvorming en condensatie tot een absoluut minimum te beperken.

Let op: het is niet wenselijk dat optie C door de verslaggever wordt gekozen als meest gemakkelijke weg om bouwknopen in te rekenen. Wanneer het ontwerpteam de meeste bouwknopen koudebrugarm heeft ontworpen en uitgevoerd, zal optie B de efficiëntste rapporteringsmethode zijn.

Impact op het resultaat

Het K-peil bij industrie, het S-peil  en het E-peil bij zal bij koudebrugarme constructies hoger uitvallen bij toepassing van optie C dan wel gebruik te maken van optie B.  De forfaitaire toeslag bij gebruik van optie C wordt niet meegerekend in de berekening van de koelbehoefte en oververhittingsindicator.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/18

Published on: 
04-06-2020