Bouwknopen op de grens van meerdere beschermde volumes (huidig)

Voor een lineaire of puntbouwknoop die zich op de grens bevindt van twee of meer beschermde volumes, is de invloed van deze bouwknoop gelijk verdeeld over deze beschermde volumes.

Daarna moet de invloed van de bouwknoop gelijk verdeeld worden over het aantal EPB-eenheden die gemeenschappelijk zijn aan deze bouwknoop. Tot slot is er de verdeling over het aantal energiesectoren die gemeenschappelijk zijn aan deze bouwknoop.

De invloed van de bouwknopen is ook doorgerekend in de energiebehoefte voor verwarming en koeling en beïnvloed de oververhitting, het S-peil, het K-peil en het E-peil.

De verdeling van de invloed van de bouwknoop gaat dus tot op het niveau van de energiesector.

Waarde bij ontstentenis

Voor een lineaire of puntbouwknoop die zich op de grens bevindt van twee of meer beschermde volumes die al of niet tot eenzelfde project behoren, is de waarde bij ontstentenis van het eigen aandeel gelijk aan de getalwaarde uit tabel 2 (lineaire bouwknopen) of tabel 3 (puntbouwknopen) gedeeld door het aantal beschermde volumes, gedeeld door het aantal EPB-eenheden, gedeeld door het aantal energiesectoren waarin de lineaire of puntbouwknoop betrokken is.

Invoer in de softwareplan met een puntbouwknoop aan meerdere energiesectoren

Voor een lineaire bouwknoop volstaat het om aan te geven welke energiesectoren/EPB-eenheden/bouwprojecten gemeenschappelijk zijn. De EPB-software maakt zelf de verdeling van de invloed.

Voor het uitzonderlijke geval dat een puntbouwknoop gemeenschappelijk is aan meerdere energiesectoren, dient u zelf de berekening te maken van de verdeling van de bouwknoopinvloed tot op het niveau van de energiesector.

Voer deze waarde in als numeriek berekende waarde voor de puntbouwknoop. De berekening van de verdeling houdt u bij als staving.

χdeel = χbwk / nBV*nEPB-E*nES/FD

met

  • χdeel: de deelwaarde van de gemeenschappelijke bouwknoop tot op het niveau van de energiesector
  • χbwk: de waarde van de bouwknoop bepaald op numerieke wijze of met de waarde bij ontstentenis
  • nBV: het aantal beschermde volumes waaraan de bouwknoop gemeenschappelijk is
  • nEPB-E: het aantal EPB-eenheden waaraan de bouwknoop gemeenschappelijk is
  • nES/FD: het aantal energiesectoren of functionele delen waaraan de bouwknoop gemeenschappelijk is

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/18

Published on: 
08-06-2020