Vloeroppervlakte van een trappenhal

Voor de berekening van de vloeroppervlakte van een trappenhal maakt u gebruik van de verticale projectie op het horizontale vlak van de trap of vlak.

U kunt de volledige trappenhal als één ruimte invoeren. De vloeroppervlakte van de volledige trappenhal bepaalt u door de som te maken van alle tussenliggende vloeroppervlaktes en de geprojecteerde oppervlaktes van alle trappen.Vloeroppervlakten in een trappenhal

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
29-03-2018