Luchtdichtheid: invoer in de software

EPB-software 3G

 

1. Geef per EPB-eenheid aan of de meetwaarde van het lekdebiet gekend is of niet.

Invoer-software-luchtdichtheid

2. Zo ja, geeft u het lekdebiet bij 50 Pa per m² verliesoppervlakte in, en maakt u het stavingsstuk aan.

Stavingsstuk-luchtdichtheid

3. In het stavingsstuk geeft u de gevraagde informatie in omtrent de meting, de uitvoerder en het kwaliteitskader.

EPB-software Vlaanderen

 

1. Geef per EPB-eenheid aan of u al dan niet rekent met de waarde bij ontstentenis voor het lekdebiet.

Gebouw_luchtdichtheid_ingave software VL_2

2. Als u het vakje van de waarde bij ontstentenis niet aanvinkt, geeft u het werkelijke lekdebiet bij 50 Pa per m² verliesoppervlakte in, en geeft u een referentie naar het meetrapport op. 

Geldig voor alle aanvragen