Onderverdeling in modules

In een gordijngevel moeten verschillende modules afgebakend worden. De onderverdeling in modules is nodig zodat per module de U-waarde kan bepaald worden.

Aandachtspunten

De modellering van de modules moet zo gekozen zijn dat de snijvlakken van de modules symmetrische vlakken zijn.

Hou bij deze onderverdeling ook rekening met de hellingshoek en de oriëntatie van de gordijngevel zodat elke module slechts 1 hellingshoek en 1 oriëntatie heeft. Dit is van belang voor het bepalen van de zonnewinsten en oververhitting.

Bepaal voor elke module de afmetingen en de oppervlakten van de samenstellende onderdelen volgens de principes van de rekenmethode.

Deze figuur geeft aan wat er bedoeld wordt met een module van een lichte gevel

 

Geldig voor alle aanvragen