Herbruik van bestaande vensters

Umax- en ventilatie-eisen

Als bestaande ramen op een andere plaats herbruikt worden, wordt dat beschouwd als een nieuw raam. Er gelden dan Umax- en ventilatie-eisen.

Als u geen gegevens over deze bestaande ramen kunt vinden, rekent u met de waarde bij ontstentenis uit de regelgeving. U kunt gebruik maken van:

• de Ug-waarde van de tabel van § H.5.5 in bijlage H van het transmissiereferentiedocument;
• de Uf-waarden van het profiel van de waarden die vermeld zijn in bijlage D van het transmissiereferentiedocument.

Indien u niet zeker bent tot welk categorie het beglazingstype of raamprofiel behoort, gebruikt u een voorzichtige (hoge) waarde.

Tip: u voert de gegevens van een dergelijk raam best in via vereenvoudigde invoer in de EPB-software.

Speciale gevallen zonder Umax- en ventilatie-eisen

Er zijn geen eisen op U-waarden of op hygiënische ventilatie:

  • als het schrijnwerk van een bestaand venster herplaatst wordt in dezelfde raamopening;
  • of als bij een bestaand venster de positie en de raamprofielen behouden blijven en enkel het glas wordt vervangen.

Behandel deze situaties als een bestaande toestand die behouden blijft.

Geldig voor alle aanvragen