Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt voor andere soorten vensters

Dubbelramen

De Uw-waarde  (warmtedoorgangscoëfficiënt) is een gecombineerde waarde van de Uw-waarden van buiten- en binnenvenster.

Voorzetramen

De Uw-waarde van voorzetramen maakt gebruik van de algemene formule zoals bij enkelvoudige vensters. De Ug-waarde is echter een gecombineerde waarde van de Ug-waarden van buiten- en binnenbeglazing.

Aandachtspunten bij sterk geventileerde of brede luchtlagen

  • Wanneer de ruimte tussen beide vensteroppervlakken overdreven geventileerd is met buitenlucht omwille van luchtspleten die groter zijn dan 3 mm mag enkel het venster dat niet aan de buitenomgeving grenst in aanmerking komen voor de bepaling van de Uw-waarde.
  • Wanneer de luchtlaag tussen beide vensters (gemeten van glasvlak tot glasvlak) meer bedraagt dan 300 mm is deze ruimte tussen beide vensters een AOR (aangrenzende onverwarmde ruimte).

Geldig voor alle aanvragen