Vensters: stavingsstukken

Informatie op technische fiches

Nauwkeurige bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënten van beglazing, panelen, raamprofielen, ventilatieroosters en hun onderlinge aansluitingen zijn beschikbaar via technische fiches van glas-, profiel- en ventilatieroosterfabrikanten.

Let op: gebruik enkel waarden vanop technische fiches als duidelijk vermeld is dat de berekening uitgevoerd is volgens de geldende normen.

Als er geen informatie over de wijze van bepaling van de Uw-, Ug- Uf- en Ψ-waarde  terug te vinden is op de technische fiches of documenten die aangeleverd zijn door de fabrikant (per venster), reken dan met de waarden bij ontstentenis voor de diverse onderdelen.

U-waarde van het profiel

Uf -waarden kunnen per profiel of per combinatie van profielen (combinatie vaste stijl met opengaand vleugelprofiel) berekend zijn. Schuifraamprofielen hebben doorgaans een hogere Uf -waarde dan raamprofielen van diezelfde profielreeks.

Tip: als voor een bepaalde profielreeks slechts een scala van Uf-waarden is vermeld of de Uf-waarde van een bepaald profiel of combinatie is niet beschikbaar noch af te leiden uit de gegevens van de technische fiche, maar men beschikt wel over de Uf-waarde van de familie waartoe het raamprofiel behoort,  gebruikt u deze maximale waarde. De waarden bij ontstentenis zoals vastgelegd in het transmissiereferentiedocument zijn altijd toepasbaar wanneer men niet over de garantie beschikt dat de Uf-waarden correct bepaald zijn.

Geldig voor alle aanvragen