Transparant materiaal anders dan glas (huidig)

Het transparante deel van koepels en lichtstraten bestaat meestal uit een ander materiaal dan glas.
Ook bij enkelvoudige vensters kan het transparante deel uit een ander materiaal dan glas bestaan. Hierdoor zijn er vanaf 2014 afzonderlijke eisen opgelegd aan dergelijke constructies.

Er zijn eisen op volgende waarden:

Uw

oppervlaktegewogen gemiddelde U-waarde

Dezelfde regels als voor dakvensters gelden.

Als gordijngevelprofielen zijn toegepast, hanteert u de regels voor gordijngevels.

Utp

U-waarde van het transparante deel anders dan glas

Deze waarden moeten berekend worden volgens de specificaties van de minister. Momenteel zijn er nog geen specificaties vastgelegd. De norm NBN B0062-002 kan hiervoor inspirerend werken.

Indien er geen Utp-waarde bepaald is, kan men de waarde bij ontstentenis gebruiken van tabel H.5.2 van het transmissiereferentiedocument.

Uf

U-waarde van de profielen

Dezelfde regels als voor vensters en dakvensters gelden. Opstanden maken deel uit van het lichtstraatgeheel of kunt u als bouwknoop behandelen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/14