Vloeren

Vloeren zijn meestal scheidingsconstructies in contact met de grond of met onverwarmde kelders of kruipruimten. Er treden andere warmteverliezen op dan bij een scheidingsconstructie in contact met de buitenomgeving.

Afhankelijk van de aanvraagdatum, de aard van het werk, de bestemming en het type vloer moet de U-waarde van de vloer voldoen aan een bepaalde Umax-eis.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
27-05-2020