Aaneengesloten oppervlakte A (huidig)

De aaneengesloten oppervlakte van een vloer op volle grond is de gezamenlijke oppervlakte (bepaald met buitenafmetingen) van twee of meerdere vloeren op volle grond die:

  • tot hetzelfde beschermd volume behoren;
  • en een identieke vloeropbouw of R-waarde hebben;
  • en aangrenzend zijn;
  • en eenzelfde begrenzing (grond) hebben.

Let op:

  • Nieuwe, vernieuwde of na-geïsoleerde vloeren kunnen nooit een aaneengesloten vloeroppervlakte vormen met bestaande vloeren, zelfs al hebben ze dezelfde samenstelling of R-waarde.
  • Vloerdelen van AOR of gebouwen op aanpalende percelen maken geen deel uit van de aaneengesloten vloer.
  • Vloerdelen die volledig van elkaar gescheiden zijn door de aanwezigheid van een AOR kunnen nooit samen een aaneengesloten vloer vormen.
  • Als de vloer gemeenschappelijk is voor meerdere gebouwen, EPB-eenheden of energiesectoren die deel uitmaken van eenzelfde beschermd volume, kunt u de U-waarde van de vloer berekenen aan de hand van de globale geometrie. Voor EPB-eenheden waarvoor een S-peil van toepassing is, is de aaneengesloten vloeroppervlakte altijd beperkt tot de vloer van het eigen beschermd volume van de EPB-eenheid. Het is niet toegestaan om de totale vloer van het gelijkvloerse appartementen en het gemeenschappelijk deel als een aaneengesloten vloer te berekenen.
  • De oppervlakte van de vloer gelegen buiten het beschermde volume, mag u niet inrekenen in de totale oppervlakte van de aaneengesloten vloer ( transmissiereferentiedocument § F.1.2 en volgende).

Voorbeeld

Voor vrijstaande, halfopen en open bebouwing is A gelijk aan de volledige vloeroppervlakte van het beschermde volume in contact met volle grond.

Andere pagina's over Karakteristieken van vloeren

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/19

Published on: 
27-05-2020