Bouwknopen en randisolatie

De aansluiting van een gevel met de vloerplaat zorgt voor een bouwknoop van het type ‘funderingsaansluiting’.

Omdat de randisolatie zich in deze aansluitingszone bevindt, heeft de uitvoering van deze randisolatie invloed op de beoordeling van de bouwknoop ‘funderingsaansluiting’. Bij het inrekenen van de bouwknopen en het bepalen van de U-waarde van de vloer, mag u het effect van de randisolatie slechts 1 maal meerekenen:

  • ofwel bij de U-waarde van de vloer;
  • ofwel bij de beoordeling van de bouwknoop ‘funderingsaansluiting’.

Dat vraagt een goed inzicht in de rekenmethodiek, zowel van de U-waarde als van de numerieke berekening van bouwknopen.

De bouwknoop ‘funderingsaansluiting’ mag u beoordelen:

Let op:  als u het effect van de randisolatie al ingerekend hebt in de U-waarde van de vloer op volle grond, mag u deze niet meer meerekenen in de PSI-waarde van de bouwknoop.

Geldig voor alle aanvragen