Randisolatie: rekenmethode (huidig)

Het positieve effect van randisolatie inrekenen in de U-waarde van de vloer kan op twee manieren: 

 • ofwel via een vereenvoudigde berekening volgens §F.2.2 van het transmissiereferentiedocument;
 • ofwel via een meer gedetailleerde berekening volgens §15.3 van het transmissiereferentiedocument.

Let op:  u moet de U-waarde van de vloer zonder randisolatie berekenen, als:

 • de randisolatie onderbroken is door meer dan 15 onderbrekingen;
 • of als het aandeel van de randisolatie minder is dan 85% van de perimeter van de aaneengesloten vloer.

Vereenvoudigde berekening

In de EPB-software 3G is de vereenvoudigde berekening geïmplementeerd. Na de invoer van de juiste gegevens, berekent de software de U-waarde van de vloer. In deze U-waarde zit de aanwezigheid van de randisolatie, de dikte van het grondpakket en de mate waarin de vloer geïsoleerd is, vervat.

U mag de vereenvoudigde methode slechts toepassen:

 • als verticale en/of horizontale randisolatie aanwezig is volgens één van de configuraties weergegeven in de onderstaande figuren;
 • en als de randisolatie aansluit op de isolatielaag van de gevel volgens basisregel 1 of 2 van de EPB-aanvaarde bouwknopen (zie bijlage VIII bij het Energiebesluit);
 • en als de onderbrekingen van de randisolatie beperkt zijn, zowel in aantal als uitgedrukt in ononderbroken percentage van de perimeter.

Wanneer niet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, mag u het effect van de randisolatie niet inrekenen met de bovenstaande methode en is de te evalueren U-waarde gelijk aan:

 • ofwel de U-waarde van de vloer zonder de randisolatie;
 • ofwel de berekende U-waarde via de gedetailleerde methode.

Typeconfiguraties van randisolatie:

schema's van vloeren met en zonder randisolatie De tekeningen geven vereenvoudigd de mogelijke positie van de randisolatie weer. Het is ook mogelijk dat verticale en horizontale randisolatie gecombineerd zijn. Dergelijk configuratie is niet weergegeven. Als horizontale en verticale randisolatie gecombineerd zijn, gebruik dan de Ψe,edge-waarde met de grootste invloed (reductie) op de U-waarde.

Voor vloeren zonder randisolatie geldt dat de U-waarde van de vloer U = U0. Daarbij is rekening gehouden met het effect van de aaneengesloten oppervlakte en de perimeter.

Voor vloeren met randisolatie geldt dat de U-waarde van de vloer U = U+ 2 Ψe,edge /B’. De formule houdt rekening met het effect van de aaneengesloten oppervlakte, met de perimeter en met de soort van de randisolatie (horizontaal of verticaal).

Gedetailleerde berekening

Deze rekenmethode houdt rekening met het warmteverlies van de randisolatie via een toeslag op de U-waarde van de vloer ten gevolge van de bepaling van de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt Ψe,edge aan de hand van een gevalideerde numerieke berekening.

Let op: de onderbreking van de randisolatie moet beperkt zijn, zowel in aantal als uitgedrukt in ononderbroken percentage van de perimeter.

De waarde van Ψe,edge  berekent u aan de hand van een extern rekenprogramma. Daarna kunt u deze waarde en de andere parameters invoeren in de EPB-software 3G.

De te evalueren U-waarde is dan Uf = Uf,0 + 2 Ψe,edge/B'. De formule houdt rekening met:

 • het effect van de aaneengesloten oppervlakte en de perimeter;
 • de soort van de randisolatie (horizontaal of verticaal);
 • de nauwkeurig berekende waarde van Ψe,edge.

Als er beperkte onderbrekingen aanwezig zijn in de randisolatie is hiermee rekening gehouden in de bepaling  Uf.  

Published on: 
27-05-2020