Thermische massa: impact op het resultaat

De thermische massa van een constructie heeft invloed op de ‘benuttingsfactor’ van de interne warmtewinsten en de zonnewinsten. Hoe hoger de thermische massa, hoe hoger deze benuttingsfactor.

De benuttingsfactor speelt een rol bij het bepalen van het risico op oververhitting en de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming. Hoewel de impact niet heel groot is, zal een hoge thermische massa doorgaans wel leiden tot een lagere netto energiebehoefte, lager E-peil en een lagere oververhittingsindicator.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
10-06-2020