Thermische massa: invoer in de software – niet-residentieel

EPB-software 3G

  1. Geef de thermische massa in op het niveau van het functioneel deel, in de knoop 'Inertie'.
gebouw_thermische massa_ingave software niet res_3G_2 2. Kies per functioneel deel de berekeningswijze. 
  3. Afhankelijke van de berekeningswijze moet u bijkomende informatie opgeven.
 
  • Waarde bij ontstentenis: u dient geen bijkomende informatie op te geven
gebouw_thermische massa_ingave software_3G_4
  • Vereenvoudigde berekening: geef voor elke ruimte bijkomende informatie op over de massa, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren. Dit geeft u in het tabblad 'Inertie' onder de knoop 'Ruimte'.
 
  • Gedetailleerde berekening: geef het resultaat van de externe berekening (in KJ/K) in

EPB-software Vlaanderen

gebouw_thermische massa_ingave software_Vl_2

1. Geef de thermische massa in op het niveau van de Energiesector, in het tabblad "Effectieve thermische capaciteit".

2. In dat tabblad kan u aangeven of u wil rekenen met de waarde bij ontstentenis of via een gedetailleerde berekening. In dat laatste geval geeft u de verschillende vloerdelen in, met telkens oppervlakte, massa en uitvoering.

   

Geldig voor alle aanvragen