Bijzondere situatie: beschaduwing bij PV-panelen

Wanneer zonnepanelen op een plat dak geplaatst worden in een opstelling van verschillende achter elkaar staande rijen zonnepanelen zijn de beschaduwingshoeken als volgt te bepalen :

De horizonhoek αh wordt bepaald ten opzichte van het horizontale vlak en in functie van de onderlinge afstand van de panelen en de paneelhellingshoek.  Deze horizonhoek is voor alle panelen dezelfde, behalve voor de rij zonnepanelen die volledig vrij staat.  Daar is de horizonhoek nul tenzij er zich verderop een ander obstakel zou bevinden.

De verticale, linker en rechter overstekhoeken αv, αl en αr zijn bij een vrije opstelling meestal gelijk aan nul vermits deze hoeken gemeten worden ten opzichte van de verticale loodrecht en in het midden op het beschouwde paneel tot aan het eerste obstakel dat zich voordoet in dat vlak.

doorsnede beschaduwing zonnepanelen3D-tekening van beschaduwing zonnepanelen

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
06-07-2020