Bijzondere situatie: bomen als beschaduwing

Het effect van de beschaduwing van bomen wordt enkel ingerekend bij de bepaling van de horizonhoek. Bij de andere hoeken (linker-, rechter- en verticale overstekhoek) wordt er geen rekening gehouden met bomen.

Bij de bepaling van de horizonhoek mag enkel rekening gehouden worden met bomen die zich bevinden in de horizontale lijn die vertrekt vanuit het middelpunt van het venster of PV-paneel.  Indien er zich in die lijn geen boom bevindt, moet u voor de horizonhoek 0° invullen.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
28-10-2019