Beschaduwing: impact op het resultaat

Bij vensters

Door de beschaduwing van een venster, zal er minder zon binnenvallen door het venster. De lagere zonnewinsten kunnen zowel een positief als negatief gevolg hebben op het E-peil. 

Positieve gevolgen Bij lagere zonnewinsten zal in de zomer de kans dat er actieve koeling nodig is, kleiner zijn. Hierdoor daalt het risico op oververhitting en de netto-energiebehoefte voor koeling. Dat zorgt voor een daling van het E-peil.
Negatieve gevolgen Bij lagere zonnewinsten zal in de winter de netto-energiebehoefte voor verwarming hoger zijn. Dat zorgt voor een stijging van het E-peil.

Bij zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen

Wanneer een zonnepaneel of een zonnecollector wordt beschaduwd, zal de maandelijkse elektriciteits- of warmteproductie minder hoog zijn.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
06-07-2020